Projecten

Nederlandse projecten die worden uitgevoerd met LEADER-subsidie, publiceren we op de kennisbank van Groen Kennisnet.

Groen Kennisnet is het kennisplatform over het groene domein. Met een kennisbank met honderdduizenden digitale vrij toegankelijke kennisbronnen biedt Groen Kennisnet de grootste Nederlandstalige verzameling actuele en betrouwbare informatie over agri, voedsel en groen. De LEADER-projecten vormen een onderdeel van deze rijke verzameling.