Wat is LEADER?

De kern van LEADER is dat de initiatieven bottom-up komen. LEADER-projecten versterken de lokale gemeenschap en het netwerk in plattelandsgebieden.

Bewoners en ondernemers op het platteland hebben vaak hele goede ideeën over hoe hun gebied verder ontwikkeld kan worden. LEADER maakt het mogelijk dat dit soort ideeën van de grond kunnen komen.  LEADER is een Europees subsidieprogramma dat dergelijke lokale initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties stimuleert en steunt. Zo is over de jaren heen de ‘’LEADER-familie’’ ontstaan, een grote groep enthousiaste mensen die door heel het land met enthousiasme werken aan LEADER.

Goede ideeën voor de ontwikkeling van een gebied

Bewoners en ondernemers zien welke kansen en uitdagingen er binnen een gebied zijn. Bijvoorbeeld kansen voor nieuwe economische activiteit. Of voor toerisme en recreatie. Kansen voor streekproducten en aandacht voor de lokale cultuur. Maar ook uitdagingen, zoals het versterken van de leefbaarheid. Of zorgen voor een duurzame leefomgeving. Er is heel veel mogelijk als je een gebied wilt ontwikkelen. Zeker als je je krachten weet te bundelen en er samen de schouders onder zet.

Hoe werkt LEADER?

LEADER-subsidie werkt via cofinanciering: naast de EU dragen gemeenten, provincies of waterschappen bij. Maar er moet ook worden bijgedragen door de lokale groepen zelf. Dat kan met geld, maar bijvoorbeeld ook met menskracht. Naast de subsidies voor projecten ondersteunen de provincies de LAG’s nog extra, zodat zij hun werk goed kunnen doen.