Vooraankondiging: landelijke LEADER-dag 2021

De landelijke LEADER-dag 2021 vindt plaats op donderdag 21 oktober in Zeeland en wordt georganiseerd door de LEADER-gebieden Zeeuws-Vlaanderen en Midden- en Noord-Zeeland, de Provincie Zeeland en het Regiebureau POP. De dag heeft als thema “met LEADER in transitie”. Je bent van harte welkom om deel te nemen!

In de 20 LEADER-gebieden die Nederland rijk is, zijn al veel prachtige, vernieuwende bottom-up initiatieven tot stand gekomen die een meerwaarde hebben voor de streek!  Tijdens de jaarlijkse landelijke LEADER-dag 2021 wisselen we kennis en ervaringen uit. Ook bieden we jou de kans om een aantal bijzondere en inspirerende Zeeuwse LEADER-projecten te laten zien en ervaren!

Kaart van Zeland met LEADER projecten

Hybride bijeenkomst

Net als afgelopen jaar zitten we ook dit jaar in een bijzondere situatie waarin nog veel onzeker is. Daarom zal de LEADER-dag 2021 op 4 parallelle locaties plaatsvinden verspreid door Zeeland, zodat de groepen niet te groot zijn. Daarnaast is het ochtendprogramma van de LEADER-dag 2021 ook digitaal te volgen. Op dit moment wordt er nog volop gewerkt aan het definitieve programma. Je kunt in ieder geval uitkijken naar een gezamenlijke start met inspirerende sprekers, excursies naar projecten en er is voldoende gelegenheid voor netwerken. De dag op de locaties start om 9.30 uur en eindigt om 18.00 uur. Voor lunch en drankjes wordt gezorgd. Na de zomer volgt nadere informatie inclusief de mogelijkheid tot inschrijving.

Heb je vragen?

Dan kun je terecht bij Anne Schreurs (a.schreurs@zeeland.nl | 06-25726519), Marloes Slaakweg (m.slaakweg@zeeland.nl | 06-21124807) en Thamar Kok (t.kok@rb.agro.nl | 06-54223455).

Het Team landelijke LEADER-dag 2021 kijkt uit naar een inspirerende gezellige dag met elkaar!

Logo's van provincie Zeeland, Regiebureau POP en ELFPO