Hoogtepunten 20e NRN-bijeenkomst

Op 15 juni 2021 vond de voorlopig laatste bijeenkomst van de National Rural Networks (NRN) plaats. De 20e NRN-meeting stond voor een belangrijk deel in het teken van recente activiteiten rond de consultatie voor de Long Term Vison for Rural Areas (LTVRA/Langetermijnvisie voor Plattelandsgebieden). Ook stonden de deelnemers stil bij de netwerkactiviteiten van de NRN’s en wat dit kan betekenen voor het GLB-netwerk.

Tijdens de NRN-bijeenkomst werden herinneringen opgehaald aan de NRN-bijeenkomsten van de afgelopen jaren. Dit is terug te zien in een compilatie van bijdragen vanuit de verschillende NRN’s onder de titel Greatest hits of NRN Meetings. Nederland was medeorganisator van de 5e NRN-bijeenkomst in 2016 (bekijk de Nederlandse inzending op 6.07 minuten).

Bijdrage NRN’s aan consultatie LTVRA

Het afgelopen halfjaar hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden rond de LTVRA. NRN’s hebben bijgedragen om de LTVRA onder de aandacht te brengen binnen hun netwerk en inbreng op de visie te bevorderen. Deelnemers aan de NRN-bijeenkomst wisselden hun ervaringen hierover uit.

Soms bestond de bijdrage van een NRN uit het onder de aandacht brengen van de LTVRA bij netwerkpartners en communiceren over de LTVRA via websites en social media kanalen, zoals in Nederland is gebeurd. Er zijn ook voorbeelden waarbij NRN’s bijeenkomsten faciliteerden en actief de toolbox voor consulatie onder de aandacht hebben gebracht en toegepast.

Tijdens de Rural Vision Week in maart 2021 is ook uitgebreid stilgestaan bij de LTVRA. Deelnemers aan de week reageerden positief op het programma. Het hoogtepunt dat het meest genoemd was waren de korte filmpjes van jonge landbouwers.
 

Beeldscherm met overzicht deelnemers NRN meeting
Deelnemers aan de 20e NRN-bijeenkomst

Netwerkactiviteiten in het licht van de toekomst

Vanuit het Netwerk Platteland is een korte presentatie gegeven over de vorming van het Nederlandse GLB-netwerk. De ambitie is om te gaan voor een coöperatief netwerk. Belangrijke uitdagingen zijn:

  • het netwerk meer boergericht maken,
  • binnen het netwerk de kennisdoorstroming bevorderen
  • en het eigenaarschap van het netwerk.

Het netwerk zal verbinden tussen verschillende niveaus: lokaal, regionaal, nationaal en Europees.

Het gaat om het verbinden van netwerken en partijen die bijdragen aan de GLB-doelen. Dit om kennis vanuit verschillende programma’s en netwerken ook beter afgestemd en beschikbaar te laten komen voor de praktijk.

Vrouw in beeld met presentatie er naast in beeld
Thamar Kok van de Nederlandse NRN houdt presentatie over activiteiten van het toekomstig GLB-netwerk

Voorlopig laatste NRN-meeting

Het ENRD Contact Point ondersteunt het Europese Netwerk voor Plattelandsontwikkeling en voert dit in opdracht van de Europese commissie uit. Deze 20e NRN-meeting markeerde het einde van de opdracht. Wel gaf een afgevaardigde van de Europese Commissie expliciet aan het belang van continuïteit voor het Europese netwerk te zien. Op dit moment loopt er een aanbesteding waarvan binnenkort duidelijk zal worden welke partij de ondersteuning van het Europese Netwerk op zich zal nemen.