Word lid van de community van het Europees Plattelandspact

De Europese Commissie (EC) heeft het Europees Plattelandspact (EU Rural Pact) gelanceerd. De EC nodigt je uit om op persoonlijke titel of als organisatie de doelen van het Plattelandspact te steunen. Dat doe je door een online formulier in te vullen en zo lid te worden van de community van het Plattelandspact. Als lid kun je gedachten en ideeën uitwisselen over de ontwikkeling en de uitvoering van het pact.

Het Plattelandspact werd in juni 2021 aangekondigd in de langetermijnvisie voor het platteland van de EU (Long Term Vision for Rural Areas, LTVRA). De langetermijnvisie streeft ernaar de plattelandsgebieden van de EU sterker, meer verbonden, veerkrachtiger en welvarender te maken.

Plattelandspact

In december 2021 lanceerde de EC het Plattelandspact. Het pact heeft als doel overheden en belanghebbenden te mobiliseren om in te spelen op de behoeften en ambities van bewoners op het platteland. Deze ambities worden beschreven aan de hand van tien gedeelde doelen. Het pact biedt een gemeenschappelijk kader voor betrokkenheid en samenwerking op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Community

Tussen december 2021 en juni 2022 kunnen belanghebbenden en actoren op het platteland lid worden van de community van het Plattelandspact. Op die manier kunnen zij gedachten en ideeën uitwisselen over de ontwikkeling en uitvoering van het pact. In juni 2022 wordt een conferentie georganiseerd om alle bijdragen samen te brengen en de te nemen acties vast te stellen.

Nederland en de Long Term Vision

Nederland staat positief tegenover de langetermijnvisie van de EC voor het platteland. Het kabinet geeft invulling aan een sterker, meer verbonden, veerkrachtiger en welvarender platteland met onder andere de inzet van verschillende Europese fondsen.

Nederland steunt het idee van de Commissie dat de invulling van de nationale strategie aan de lidstaat zelf wordt overgelaten. Op die manier kan de lidstaat zelf bepalen waar de uitdagingen liggen en op welke manier deze aangepakt kunnen worden. Het kabinet voert samen met provincies, gemeenten en waterschappen een brede mix van maatwerk- en generiek beleid uit om zo de brede welvaart in onder meer plattelandsregio’s te versterken.

In ‘Fiche 2 Mededeling langetermijnvisie plattelandsgebieden EU’ heeft Nederland een uitgebreide reactie geformuleerd op de langetermijnvisie naar de Commissie.