Digitaal themanummer ‘Gebiedsgerichte aanpak’ is uit!

Met veel genoegen presenteert de Regieorganisatie GLB het eerste digitale themanummer 'Gebiedsgerichte aanpak' van de nieuwe programmaperiode. Dit keer hebben we een special gemaakt over gebiedsgerichte aanpak. Een onderwerp dat sterk in de belangstelling staat.

Themanummer 'Gebiedsgerichte aanpak'

In vergelijking met de POP3-periode zijn er verschillende veranderingen doorgevoerd. Een belangrijke verandering is dat het programma ondersteunend is aan de gebiedsgerichte aanpak.

De Regieorganisatie GLB ondersteunt de provincies, Rijk en waterschappen bij de uitvoering over de volle breedte van het nieuwe GLB. We doen dit in samenwerking met veel maatschappelijke organisaties die bij het GLB betrokken zijn, het Netwerk Platteland.

De eerste Werkplaats Netwerk Platteland, op 8 juni, staat dan ook het teken van dit onderwerp: “Hoe benut je GLB-instrumenten bij een gebiedsgerichte aanpak.”

Inspiratie en ervaringen delen

Het volgende themanummer gaat over Landschap. Wil je jouw project in het volgende themanummer terugzien? Of wil je zelf een bijdrage leveren aan het? Neem dan contact op met de Regieorganisatie GLB.

Over de themanummers

Naast de reguliere Nieuwsbrief Netwerk Platteland maakt de Regieorganisatie GLB themanummers. Hiermee brengen we projecten in beeld, die subsidie ontvangen vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en in de toekomst het GLB. Net als de eerdere specials heeft de Regieorganisatie GLB deze uitgave 'Gebiedsgerichte aanpak’ gemaakt in samenwerking met netwerkpartners uit het Netwerk Platteland.

Met onze themanummers willen we laten zien hoe het POP3 en in de toekomst het GLB bijdraagt aan maatschappelijke onderwerpen door een selectie van projecten in de schijnwerpers te zetten. Naast de interessante inhoud, willen we het eerlijke verhaal vertellen achter verschillende projecten. Niet alleen het succes, maar juist de weg ernaartoe en de hobbels die zijn genomen.