Even voorstellen: nieuwe medewerkers bij de Regieorganisatie GLB

Regieorganisatie GLB is een nieuwe programmadirectie van het Rijk en de provincies en stuurt onder de paraplu van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het Nationaal Strategisch Plan (NSP) aan. Sinds de start op 1 januari 2023, is de organisatie flink gegroeid. Met deze rubriek stellen wij onze nieuwe medewerkers voor.

Jeroen Nagel

Ik ben Jeroen Nagel, woon met mijn vrouw en twee zonen in Wageningen en ben deze maand bij de Regieorganisatie GLB gestart.

Ik ben er vooral voor het netwerk, kennis en innovatie. Voor het netwerk richt ik mij op het versterken en verbreden van het netwerk, nodig voor het behalen van de doelen in het nieuwe programma. Voor kennis en innovatie richt ik mij op het innovatiesysteem als geheel, waarin bijvoorbeeld het sneller en beter uitwisselen van kennis van belang is. Daarom werken we samen met Groen Kennis Net. Op Europees vlak werken we mee aan het verbeteren van het Agrarisch Kennis en Innovatie Systeem (AKIS) als partner in ModernAKIS. Meer over AKIS vind je op onze website Netwerk Platteland.

Dit zijn enkele voorbeelden waar ik aan ga werken. Dit sluit goed aan op mijn studie innovatiewetenschappen en ervaring van de afgelopen 10 jaar werken aan de circulaire economie transitie. Die ervaring was vooral in de bouwsector. Landbouw is nieuw voor mij, althans op bijbaantjes in de sierteelt, melkveehouderij en veevoerverkoop na. Ik kijk ernaar uit mijn bijdrage te kunnen leveren aan de transitie naar een gezonde toekomst van de landbouw en kom daarover graag met jullie in contact.

Meer over mij vind je op LinkedIn of door contact op te nemen per mail of telefoon 06-1527 4978.

Walter van den Ham

Ik stel me graag even voor. Ik ben Walter van den Ham en sinds begin februari actief betrokken bij Regieorganisatie GLB in de rol van financieel adviseur a.i. Vanaf begin dit jaar is er hard gewerkt om de samenstelling van het team binnen de Regieorganisatie GLB weer op alles posities bezet te krijgen. Binnenkort is de Regieorganisatie GLB op volledige sterkte. Door het ontbreken van verschillende rollen in de afgelopen periode zijn mijn uitgevoerde werkzaamheden tot op heden dan ook wat breder dan alleen de functietitel doet vermoeden. In deze beginfase en start van de nieuwe programmaperiode komt er veel op ons af en is er veel te doen en omschrijf ik het soms als werken binnen een startup waarin je met elkaar nieuwe routes ontdekt dat zal bijdragen aan een succesvol GLB.

Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het faciliteren van de start van het nieuwe GLB-programma. Hierbij moet je denken aan de totstandkoming van de GLB-doelenbrief voor provincies en het ministerie van LNV en het ondersteunen van de NSP-coördinatoren in het formuleren van een doelgerichte openstellingplanning. 

Daarnaast zal ik toetsen of de gewenste planning van openstellingen vanuit provincies en LNV ook voldoende aansluit op het goedgekeurde NSP. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de uitputting van euro’s, maar ook of de verschillende resultaatindicatoren en doelen zoals opgenomen in het NSP wel voldoende worden nagestreefd. Een mooie en uitdagende opdracht waarbij mijn opleidingen (o.a. bedrijfseconomie en master management wetenschappen) en eerdere werkervaring als controller, gericht op het in control krijgen of houden van een organisatie goed van pas komt. 

Als kind liep ik al rond in het agrarisch tuinbouwbedrijf van mijn familie in Aalsmeer. Ik groeide op tussen de bloemen, maar ben recentelijk verhuisd naar het fruit in de Betuwe. Ik ben getrouwd met Anne-Marie en sportief actief met wielrennen, mountainbiken op de Utrechtse heuvelrug en steek daarnaast graag de handen uit de mouwen in onze tuin. Ik ga geen sportieve uitdaging uit de weg, dus ben ik van plan om begin juli in één dag het IJsselmeer (incl. Markermeer) rond te fietsen.

Ik zie er naar uit om verder te ondersteunen aan het NSP-programma, zodat het ook goed uit de startblokken komt, doelen kunnen worden gerealiseerd en de successen worden gevierd.