modernAKIS CoP ‘Versnellen doorstromen kennis’ van start

Het Horizon Europe project ‘modernAKIS’ gaat het Agrarisch Kennis en Innovatie Systeem (AKIS) helpen beter te functioneren. De Regieorganisatie GLB draait nu een jaar mee in het modernAKIS project.

Een goede AKIS-strategie brengt partijen in het kennisnetwerk van de agrarisch ondernemer op gestructureerde en regelmatige basis samen en zorgt voor een voortdurende interactie om de uitwisseling van kennis, de kennisstromen, de innovatie en vooral de uitvoering in de praktijk te versnellen. Als onderdeel van dat doel is de Nationale Community of Practice (CoP) ‘Versnellen doorstromen kennis’ van start gegaan. In de CoP nemen de organisaties Groen Kennisnet, Agrivaknet, Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (vab), Groenpact, TKI agri&food, ministerie van LNV en de Regieorganisatie GLB deel. Het is gestart met het uitwisselen van ervaringen over manieren van kennisdoorstroming organiseren. De CoP gaat de ambities gezamenlijk vormgeven, met o.a. als doel de daadwerkelijke kennisdoorstroming te verbeteren en te versnellen.

Bekijk ook het nieuwsbericht “Geen landbouwtransitie zonder innovatie, geen innovatie zonder goed kennis- en innovatiesysteem” met een link naar de SWOT en de werkbank 'AKIS ontleed' van de recente Werkplaats netwerk Platteland.

Volg het HEurope modernAKIS project op LinkedIn