Nieuwsbrief Netwerk Platteland juni 2022

Beste netwerkpartner,

In de juni-editie van de nieuwsbrief brengen we graag de video met een compilatie van enkele LEADER-projecten in het LEADER-gebied Kop van Noord-Holland onder de aandacht.

Ook wijzen we je op het jaarverslag over 2021 van het programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), waar boeren en tuinders samenwerken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Veel van de DAW-projecten ontvangen een Europese bijdrage uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). 

Tot slot een bericht over het Kenniscafé ‘Precisiebemesting bij ruwvoervoorziening’ op 19 april 2022 waar is ingegaan op de voordelen voor de veehouder bij het toepassen van precisietechnieken. Je kunt deze webinar terugkijken. Het Kenniscafé was een initiatief van het TKI-bureau (faciliterend bureau Topsectoren) en het Regiebureau POP. Er waren circa 40 deelnemers.

Veel leesplezier!

Vriendelijke groeten van de medewerkers van het Regiebureau POP

LEADER Kop van Noord-Holland presenteert resultaten

LEADER Kop van Noord-Holland is één van de 20 LEADER-gebieden onder het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Omdat LEADER in een afrondende fase zit, heeft het LEADER-gebied een evaluatie gedaan en enkele projectresultaten met een videocompilatie in beeld gebracht.

LEADER Kop van Noord-Holland presenteert resultaten

Boerderij met rode tractor en veel mensen

Met focus verder in de uitvoering van water- en bodemprojecten

In het programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken boeren en tuinders aan schoon en voldoende water en een betere bodem.  In het onlangs verschenen Jaarverslag 2021 van DAW kun je lezen welke stappen afgelopen jaar zijn gezet binnen het DAW-programma.

Met focus verder in de uitvoering van water- en bodemprojecten

voorzijde jaarverslag met een hand in de aarde en titel jaarverslag DAW 2021