Biomassa in het Haarloseveld en Olden Eibergen: Organische stof tot nadenken (video)

Henk Leever (Projectleider) en Jan Stokkers (boer) vertellen over hun aanpak met reststromen. Ze hadden de nodige kennis over de bodem en wisten dat als ze er maaisel en dergelijke aan toe konden voegen ze de bodem beter zouden kunnen krijgen. Stro, strooisel en maaisel dat vrijkomt uit sloten en bermen slaan ze op. Ze lopen met hun aanpak tegen de regelgeving aan. Deze video is gemaakt voor de regionale bijeenkomst Oost in het kader van de Leerreis nutriëntenkring.