Korte ketens op de Gelderse kaart

De Provincie Gelderland heeft een ambitieuze doelstelling: een verdubbeling van de korte ketens voor landbouwproducten in Gelderland in 4 jaar.

Pieter Rijzebol, Adviseur Voedsel bij de Provincie, en Saskia Croes,
Voedselcoördinator in de Gelderse regio de Liemers, zijn het erover
eens: aansluiten bij initiatieven in de praktijk en een goed functionerend
voedselnetwerk zijn essentieel om deze doelen te bereiken.

Stimuleren van korte ketens

Voor het beleid rondom voedsel in Gelderland ligt de focus op het stimuleren van korte ketens. “Dat betekent concreet dat aan het eind van de collegeperiode (2019-2023) 20% van de Gelderse boeren afzet heeft via een korte keten. In 2017 was dat 10%. En dat de omzet van agrariërs in de korte keten stijgt van ruim 4% in 2017 naar ruim 8%,” aldus Pieter.

Korte ketens staan goed op de kaart in Gelderland. Vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) worden gedurende 4 jaar 37 korte-keten-projecten voor ruim 2,5 miljoen euro ondersteund.

Eerlijk verhaal

Voorbeelden van projecten zijn ‘Korte ketens in het Liemers landschap, fase 1 en fase 2’, waarvan Saskia de projectleider is.

De Liemers bestaat uit de gemeenten Zevenaar, Duiven, Montferland en Westervoort. Als Voedselcoördinator zorgt Saskia voor verbinding tussen de provincie en de projecten, en dat binnen de Liemerse gemeenten de korte ketens voldoende voet aan de grond krijgen. “Een Voedselcoördinator is het knooppunt tussen overheden, initiatiefnemers en klanten.”

Betrokken boer en gemeente

Gelderland heeft als eis bij de POP3-regeling ‘Innovatieve concepten ten behoeve van Korte Voorzieningsketens’ dat bij de subsidieaanvraag van
projecten minstens één gemeente en één agrarisch streekproducent betrokken is.

“Zo zorgen we dat een gemeente meer betrokken is en zicht krijgt op dergelijke initiatieven. We hopen en verwachten dat korte ketens op die manier steviger in de samenleving landen en daarmee ook worden voortgezet als de subsidie stopt,” aldus Pieter.

Saskia vindt het van grote meerwaarde dat een agrariër medeaanvrager van POP3-subsidie is. “Boeren brengen alles tot de basis terug.
Daarnaast denken agrariërs breed en kijken naar het totale verhaal. Dat zorgt ervoor dat je zelf ook het brede perspectief houdt. Bovendien
introduceren zij mij bij veel andere boeren.”

Vergroot afbeelding
Mozarella van waterbuffels als streekproduct

Gemeenten bereiken boeren

In Gelderland zijn 9.000 agrariërs actief. Pieter: “Deze producenten kun je nooit allemaal bereiken vanuit het Provinciehuis. Daarom worden
gemeenten ingezet, zij staan immers ook dichter bij lokale initiatieven.”

De gemeenten worden onderling verbonden via het in 2014 opgerichte
Gelders Kennisnetwerk Voedsel. Inmiddels is driekwart van de Gelderse gemeenten betrokken bij een samenwerking op het gebied van korte
ketens. “Veel korte-keten-samenwerkingen zijn erop gericht om de consument beter te bereiken.

Maar voor producten die een bewerkingsslag nodig hebben, bijvoorbeeld melk of vlees, is het ook nodig dat producenten onderling slimmer gaan samenwerken. Zij worstelen soms met de vraag: welk type verkoopkanaal is het meest bruikbaar?”, geeft Pieter aan. “Daarom willen we de verschillende verkoopkanalen nader onderzoeken.”

Liemers trots

Ook Saskia maakt bij haar werk gebruik van een netwerk: Liemers Trots. Zij stond in 2010 aan de wieg van deze gebiedscommissie en sinds 2013
is zij secretaris.

Het voedselnetwerk bestaat uit private partijen en lokale overheden. En dat heeft een meerwaarde. “Men luistert naar elkaar, zet onderwerpen op de agenda van diverse gemeenten en trekt wet- en regelgeving die soms per dorp verschilt, gelijk. Je kunt zaken op Liemers niveau oppakken; hoe mooi is dat?!”

Tekst: Elona Moerdijk (Regiebureau POP)