POP3 project Beter organisch bemesten voor beter water (video)

Rene van der Slot (bollenteler) en Malu Steenwijk (onderzoeker bloembollen Delphy) wilden er achter komen of je door middel van een combinatie van teeltmaatregelen en het aanbrengen van organische meststoffen de koolstof in de bodem blijven kan verhogen. Deze video is gemaakt voor de regionale bijeenkomst West in het kader van de leerreis Nutriëntenkringloop.