POP3 project Hoeksche waard rond (video)

Leon Noordam (akkerbouwer) en Nelis van der Bok (bodemonderzoeker Delphy) lichten toe waarom zij in het project verschillende grondbewerkingssystemen (eco-ploegen, niet-kerende grondbewerking en het gangbare systeem) hebben getest op verschillende grondsoorten.  Deze video is gemaakt voor de regionale bijeenkomst West in het kader van de leerreis Nutriëntenkringloop.