Een schone sloot begint bij een schoon erf

Schoon Erf! Schone Sloot! is een gezamenlijk project van Waterschap Rivierenland, Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en Provincie Gelderland en heeft als doel de waterkwaliteit rondom fruitteeltbedrijven te verbeteren.

Het blijkt namelijk dat hier op redelijk eenvoudige wijze nog best wat verbeteringen te behalen zijn op het gebied van emissie van gewasbeschermingsmiddelen.

Bertie Tijssen uit Batenburg maakt deel uit van de groep ondernemers die een online erfemissiescan hebben ingevuld en geoptimaliseerd. Na informatiebijeenkomsten is het de bedoeling dat ook andere fruittelers hiermee aan de slag gaan.

Insteek van de scan

‘De insteek van de scan is het opsporen van knelpunten op je bedrijf. Waar zitten de afvoerputjes van het erf naar de sloot, waar vul je de spuit, waar maak je de spuit schoon, dat soort vragen. De scan geeft je inzicht in je situatie en zorgt voor bewustwording. Een vervolgstap is het realiseren van praktische oplossingen zoals bijvoorbeeld het inrichten van een vulplaats’, vertelt de fruitteler.

Invullen van de scan

Het invullen van de scan was niet ingewikkeld, vond Tijssen. ‘De scan geeft de knelpunten duidelijk weer. Mijn eigen situatie kwam wel goed uit de bus, maar ik ga de spuit nu niet meer vlak bij de kolken van de regenwaterafvoer neerzetten. Dat stukje bewustwording is een direct resultaat van het project. Het is de bedoeling dat je als teler ook echt iets gaat doen met de zwakke plekken die uit de scan naar voren komen.’

Vergroot afbeelding
Berti Thijssen

Zelf aan het roer

Tijssen vindt het project een goede zaak. ‘Als fruitteeltsector scoren we al goed wat betreft de drift van gewasbeschermingsmiddelen. Het beperken van erfemissie is een volgende stap.

Door dit project staan we zelf aan het roer, samen met het waterschap. We kunnen zelf naar praktische oplossingen zoeken, voordat er van hogerhand van alles wordt opgelegd. Ik vind dat iedere teler deze scan zou moeten invullen, zowel voor zichzelf als voor de sector, voor een betere waterkwaliteit en behoud van gewasbeschermingsmiddelen.’