Inhoud programma

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan een vitaal platteland. Het programma richt zich op 5 thema's.

Beschikbaar bedrag

Nederland ontvangt van de Europese Commissie circa 825 miljoen euro subsidie uit het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor de uitvoering van het POP3 (2014-2020). De Nederlandse overheid -het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen- verdubbelt dit bedrag tot 1,6 miljard euro. Dit wordt cofinanciering genoemd.

Voor de verlengingsperiode van het POP3 (2021/2022) is een bedrag van circa 162 miljoen euro beschikbaar vanuit de EU. Ook dit bedrag wordt verdubbeld door de Nederlandse overheid. In totaal gaat het in de periode 2014-2022 om een beschikbaar bedrag van ongeveer 2 miljard euro.