Programmadocumenten POP3

De afspraken die Nederland met de Europese Commissie heeft gemaakt over de uitvoering van het POP3 staan beschreven in het programmadocument POP3. De Europese Commissie keurde het POP3 voor het eerst goed op 16 februari 2015.

Omdat er gedurende de looptijd van het programma aanpassingen in de afspraken zijn gemaakt, zijn er verschillende versies van dat programmadocument.

Er is ook een samenvatting van het programma beschikbaar.