Internationale samenwerking LEADER

Plaatselijke Groepen kunnen samenwerkingsprojecten opzetten met andere plattelandsgebieden.

Een voordeel is dat de gebieden zo kunnen profiteren van elkaars expertise en elkaars relatienetwerken. Verder kan het bijdragen aan een schaalvoordeel bij de realisatie van een project.

Een samenwerking kan zowel tot stand komen op basis van gelijkenissen (geografische eigenschappen, specifieke producten, culturele achtergrond, historische context enz.) als op basis van complementaire factoren (kennis, doelgroepen, enz.).

De samenwerking kan zowel binnen Nederland tot stand komen (interterritoriaal) als binnen Europa (internationaal) en in sommige gevallen  met gebieden buiten de EU (transnationaal).

Ambities samenwerking

De leadergroepen hebben in hun LOS de ambities voor samenwerking beschreven en daar ook een bepaald bedrag voor gereserveerd. Zodra de betreffende provincie een openstelling voor samenwerkingsprojecten publiceert, kan een subsidieverzoek worden ingediend.

Categorieën acties

Er zijn 2 categorieën van concrete acties:

  • Voorbereiding van samenwerking; acties zijn verkennend van aard en hoeven niet te resulteren in een samenwerkingsproject.
  • Uitvoering van samenwerking; het daadwerkelijk samenwerken in projectvorm. 

realiseren van samenwerkingsinitiatieven

Bij het realiseren van een ontmoeting met een andere Leadergroep is niet altijd bij voorbaat duidelijk welke initiatieven hier uit voort zullen komen. Dat is niet erg, maar het is wel van belang dat er uitzicht is op het realiseren van concrete samenwerkingsinitiatieven of het bereiken van tastbare resultaten.

Dit kan door goed te beargumenteren waarom de samenwerking juist met die partijen wordt gezocht en op welke onderwerpen de te verwachten focus ligt.

Stimuleren van nieuwe initiatieven

Per samenwerkingsproject kan de steun oplopen tot maximaal 100% van de projectkosten. Europa hecht erg aan samenwerking en wil nieuwe initiateven op deze wijze stimuleren. 

Op de site van ENRD (steunpunt voor alle lidstaten in Brussel) is meer informatie te vinden. Verder kan ook het Netwerk Platteland kan helpen bij het zoeken van een goede samenwerkingspartner en het organiseren van een meeting. Ook vindt je onderaan deze pagina een handreiking opgesteld door Netwerk Platteland met tips en een checklist om te komen tot goede samenwerkingsprojecten.