LEADER-gebieden

Nederland heeft voor de periode 2014-2020 van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 20 LEADER-gebieden aangewezen.

Alleen in deze gebieden kan een project in aanmerking komen voor LEADER-subsidie. Hieronder staan de LEADER-gebieden geografisch weergegeven.