Verduurzaming, concurrentiekracht en jonge boeren

Landbouwers kunnen POP3-subsidie aanvragen voor investeringen die hun bedrijfsvoering verbeteren en verduurzamen.

Op die manier wordt de agrarische bedrijfsstructuur versterkt en wil Nederland haar concurrentiepositie handhaven. Tegelijkertijd draagt Nederland bij aan de natuur- en milieudoelstellingen die met het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) worden nagestreefd.

Jonge boeren

Jonge boeren tot en met 40 jaar subsidie kunnen aanvragen om te investeren in verduurzaming na bedrijfsovername. Dat is geregeld in de Jonge Landbouwers-regeling (JoLa).