Regionale bijeenkomsten (2020)

De Leerreis Nutriëntenkringloop ging in het najaar van 2020 van start met vier regionale bijeenkomsten, georganiseerd rond één of meerdere POP3-projecten met als thema nutriëntenkringloop. De resultaten uit deze webinars zijn gebruikt in de landelijke webinar ‘Nutriëntenkringloop’ op 11 maart 2021, waar kennisuitwisseling en het leggen van verbindingen centraal stond.

Bijeenkomsten per regio