Community 1: Mestverwaarding

Dit thema richt zich onder andere op de productie van organische meststoffen en bodemverbeteraars (afzetmarkten in binnen- en buitenland), en minerale meststoffen (m.n. regionale afzet als kunstmestvervanger), als ook de productie van groen gas en elektriciteit.

Het gaat om technische expertise en om de aansluiting bij de marktkansen. Grondstoffen voor deze meststoffen zijn met name dierlijke mest, maar ook andere organische nevenstromen.

Ambassadeur: Jan Roefs (Nederlands Centrum voor Mestverwaarding)