Nieuw: podcastserie over Leerreis Nutriëntenkringloop

In de Leerreis Nutriëntenkringloop komen deskundigen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over hun kennis en projecten over mestverwaarding, de nutriëntenkringloop en wat te doen met organische reststromen. Onlangs zijn drie bijeenkomsten gehouden waarover een podcastserie is gemaakt.

Een podcast is een audio-opname waarin wordt ingegaan op een bepaald onderwerp. Deze zijn in de auto, via de telefoon of computer te beluisteren. Voor de Leerreis Nutriëntenkringloop zijn in het voorjaar drie bijeenkomsten gehouden, waarvan drie podcastseries zijn gemaakt. Op basis van de drie bijeenkomsten zijn drie communities rond de thema’s gevormd.

Inhoud podcast

Deskundigen geven in één tot enkele minuten een toelichting over het project waaraan ze werken: hoe is het project onderscheidend en waar zit de energie? Het betreft alle POP3-, Topsector- en EU-projecten over nutriëntenkringloop die zijn opgenomen in de ‘Almanak 2021 Nutriëntenkringloop’. Verder bevat iedere serie een panelgesprek tussen een aantal deskundigen.

Vergroot afbeelding Man met koptelefoon achter tafel met plantjes
Beeld: ©Fotograaf: Herman Zonderland Fotografie Delft

Serie 1: Organische reststromen

De eerste serie gaat over het gebruik van organische reststromen in de akkerbouw. In de discussie gaat Gerard Ros van NMI Agro in gesprek met melkveehouder Erik Smaalders en met Cees Oele van onderzoeks- en adviesbureau Delphy.

Beluister podcast #1: Reststromen op Spotify

Serie 2: Het sluiten van kringlopen op regionale schaal

De tweede serie gaat over het sluiten van kringlopen op regionale schaal. Jan Roefs van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) gaat in gesprek met Jurgen Neimeijer, coördinator Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in Overijssel en Zuid-Drenthe, en met akkerbouwadviseur Arjen Bijlsma van Hoogland b.v.

Beluister podcast #2: Het sluiten van kringlopen op regionale schaal op Spotify

Serie 3: Mestverwaarding

De derde serie staat in het teken van het produceren van waardevolle producenten uit mest voor plantenvoeding, bodemverbetering of energie. Jan Roefs van het NCM gaat in gesprek met Bas van de Bergh, bedrijfsleider van Mestac/Merensteijn, met onderzoekers Nico Verdoes en Oscar Schoumans van Wageningen University & Research en met adviseur Jan Theuws van land- en tuinbouworganisatie ZLTO.

Beluister podcast #3: Mestverwaarding op Spotify

Leerreis Nutriëntenkringloop

Deze podcast is onderdeel van de Leerreis Nutriëntenkringloop. Dit is een initiatief van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), ZLTO, de Topsector Agri & Food en het Regiebureau POP. Wageningen University & Research is hierin kennispartner. Het doel van de Leerreis is om de kennis die is ontwikkeld over het sluiten van nutriëntenkringlopen bij elkaar te brengen en beter te laten aansluiten bij de behoefte van de praktijk. Deze Leerreis loopt tot en met 2022. De resultaten van de Leerreis worden verspreid via de partners en zijn te vinden op Groen Kennisnet.