Nederlandse boeren op internationale Agrofilm 2021 festival

De video Leerreis Nutriëntenkringloop in praktijk/Nutrient cycles in practice toont vijf Nederlandse ondernemers die bezig zijn met mestverwaarding, het sluiten van kringlopen en het gebruik van organische reststromen. De film wordt van 4 t/m 9 oktober vertoond op het 37ste internationale Agrofilmfestival 2021 in Slovenië, dat een internationale doelgroep heeft.

Het doel van dit festival is het informeren, aanzetten en verspreiden van kennis van wetenschap, onderzoek, ontwikkeling en praktijk op het gebied van landbouw, voedingsindustrie, voeding van de bevolking, bosbouw, waterbeheer, ecologie, problemen op het platteland en van hun inwoners, behoud en revitalisering van natuurlijke hulpbronnen, die zorgen voor voldoende voedsel en veiligheid, evenals een gezond milieu, cultureel landschap en verbetering van het menselijk leven.

In totaal zijn er gedurende zes dagen 98 video’s te zien. Naast de Nederlandse inzending, worden er films uit 24 landen en 5 continenten gedraaid, ook online. De 98 films zijn o.a. ingediend vanuit verschillende europese landen, Australië en de Verenigde Staten.

Leerreis Nutriëntenkringloop

De Leerreis Nutriëntenkringloop heeft als doel de kennis over het sluiten van nutriëntenkringlopen bij elkaar te brengen en beter te laten aansluiten bij de behoefte van de praktijk. De Leerreis bestaat uit een serie bijeenkomsten en activiteiten op regionaal en landelijk niveau. Samenwerken, het delen van goede voorbeelden en leren van elkaar staat centraal.

Zie ook

Programma: Internationale Agrofilmfestival 2021
Live link: AGROFILM 2021 on Vimeo