Toekomstbestendige landbouw

Het GLB stimuleert toekomstbestendige landbouw. Met subsidies en andere instrumenten gericht op boeren die de omslag willen maken naar een nieuw soort akkerbouw, veeteelt of tuinbouw. Want om deze en volgende generaties te blijven voorzien van genoeg voedsel én de boer van een goed inkomen, moeten we uitdagingen op het gebied van natuur, milieu en klimaat serieus nemen. 

Het GLB helpt boeren met inkomenssteun en legt meer nadruk op het belonen van duurzaamheid en een gebiedsgerichte aanpak.