Toekomstbestendige landbouw is...

  • Een ondernemende boer met een sterk bedrijf, gewaardeerd door zijn omgeving. Met een beloning voor zijn werk t.b.v. milieu en leefomgeving en aandacht voor de positie van de boer in de keten.
  • Een divers landschap. Waarin aandacht is voor bodem, water, klimaat, landschap en biodiversiteit.
  • Een sector volop in ontwikkeling. Met aandacht voor nieuwe technologieën, zoals precisielandbouw en het mechanisch wieden van onkruid met robots. En ondersteuning voor boeren om te vernieuwen, zodat zij zich kunnen aanpassen als dat nodig is.
Vergroot afbeelding Plaatje Het dilemma tussen markt en inspanningen
Beeld: ©Ministerie van LNV