Werkplaats Netwerk Platteland: Leefbaarheid en Sociaal economische ontwikkeling van het platteland

Save the date

Op donderdag 30 november 2023 vindt de tweede Werkplaats Netwerk Platteland plaats in Kamerik en deze staat in het teken van “Leefbaarheid en Sociaal economische ontwikkeling van het platteland”. Deze werkplaats wordt in samenwerking met Stimuland, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en LEADER Netwerk Nederland (LNN) georganiseerd.

Een toekomstbestendige landbouw is essentieel voor de leefbaarheid in agrarische gemeenschappen. Agrariërs zorgen naast het produceren van voedsel ook voor landschapsbeheer, werkgelegenheid en bedrijvigheid, zijn vaak actief als vrijwilligers in (lokale) besturen en dragen bij aan evenementen in het landelijk gebied.

De plannen voor stikstof, klimaat, water, bodem, natuur en biodiversiteit hebben effect op agrariërs en bewoners van het platteland. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de regionale economie, de sociale samenhang en voorzieningen in deze gebieden? Welke instrumenten zijn er binnen GLB beschikbaar die bijdragen aan sociaal economische ontwikkeling van het platteland? En hoe zet je deze in de praktijk in? Dit zijn vragen die op deze werkplaats o.a. aan de orde komen.

De werkplaats bestaat uit een divers programma met verschillende workshops, waarbij jouw inbreng van belang is. Het programma volgt na de zomer.

Interesse gewekt? Noteer 30 november alvast in je agenda (ochtend en middag).

Bekijk hier de terugblik van de eerste Werkplaats Netwerk Platteland die op 8 juni in Hilversum heeft plaatsgevonden.

Wil je een bijdrage leveren aan deze dag of heb je een idee voor de workshops neem contact op met Ingrid Jansen (directeur Stichting Stimuland en kwartiermaker werkplaats) of Erika Frankhuizen (coördinator netwerken).

Ingrid is te bereiken via ijansen@stimuland.nl of tel. 06 46 60 35 92

Erika via e.m.frankhuizen@roglb.nl of tel. 06 15 27 53 12