Samenwerken binnen het Europese Plattelands netwerk

Op 4 mei 2021 vond de “ENRD Workshop for NRN's on Working together Linking Rural Networks” plaats. In deze workshop werden nieuwe samenwerkingsinitiatieven in Europees verband verkend. Een start voor samenwerking kan relatief simpel zijn en beginnen bij informele contacten waarbij men elkaar beter leert kennen en ervaringen kan uitwisselen

Een afbeelding van de Zoom-sessie met een deel van de deelnemers aan de workshop
©ENRD
Een afbeelding van de Zoom-sessie met een deel van de deelnemers aan de workshop

Doel van de bijeenkomst

Het doel van de virtuele workshop was om te bespreken hoe verbindingen kunnen worden gelegd tussen regio's, thema's en initiatieven. Welke lessen kunnen worden geleerd uit goede voorbeelden, welke toegevoegde waarde hebben het delen van samenwerking en virtuele koppelingen.  Welke nieuwe samenwerkingsinitiatieven tussen NRN’s kunnen worden gestimuleerd.
 

David Lamb presenteert de resultaten op de vraag hoe de NRN's zijn verbonden
©ENRD
David Lamb presenteert de resultaten op de vraag hoe de NRN's zijn verbonden

Gemeenschappelijke thema’s en acties

In de ochtend brachten huidige National Rural Networks (NRN's), waaronder die van Nederland hun ervaringen en vragen in op de thema’s van jeugd, communicatie, EIP en goede voorbeelden. Vanuit Nederland is de Leerreis Nutriëntenkringloop ingebracht als een goed voorbeeld van een netwerkactiviteit. De Baltische Staten zijn erg actief met uitwisseling en samenwerking over de grens. Van virtuele koffiebijeenkomsten tot daadwerkelijk uitwisselen op een specifiek thema of daadwerkelijke uitwisseling  in een project.

Future virtual coffee meetings

In de middag werd er gesproken over nieuwe modellen van samenwerking op basis van het Virtual Coffee model van de Baltische Staten. Kan dit virtuele koffie break model werken voor nieuwe samenwerking tussen NRN’s? Het koffie break model is een online bijeenkomst van maximaal één uur en bestaat uit informeel bijpraten zonder agenda. In deze tijd van Corona is het een eenvoudige manier om met de andere lidstaten in contact te blijven. Door het informele karakter is er ruimte om een relatie op te bouwen. Er worden ervaringen gedeeld en het zorgt ervoor dat meer mensen kunnen aansluiten, doordat reizen niet nodig is.

Nationale GLB netwerk

DG-Agri gaf aan dat zij in juni een aantal online Webinars organiseert genaamd “Preparing the CAP Strategic plan – the role of innovation networking in the Member States” om de lidstaten te ondersteunen bij het vormgeven van het nieuwe GLB netwerk. Drie thema’s staan bij deze webinars centraal:

  1. Wat is de rol van de GLB-netwerken in  AKIS (AKIS staat voor agrarische kennis- en innovatiesysteem)
  2. Hoe kunnen GLB-netwerken dealle adviseurs (publiek en privaat) in de nationale AKIS ondersteunen?
  3. Wat kunnen GLB-netwerken doen om koppelingen tussen Horizon Europa en de uitvoering van het EIP op nationaal niveau te creëren en te versterken?

Dit zijn vragen die ook voor het Nederland actueel zijn. In het eerdere bericht ‘Van Netwerk Platteland naar GLB-netwerk’ gaven we aan dat de komende tijd de ambitie voor het GLB-netwerk wordt uitgewerkt. Onderdeel van dit GLB-netwerk is ook het Europese netwerk.

De resultaten, presentaties en foto’s zijn te vinden op de site van de ENRD