Handboek voor subsidieaanvragers POP3/POP3+

Het Handboek voor subsidieaanvragers POP3/POP3+ is herzien en uitgebreid, omdat het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) met 2 jaar verlengd is.

Op Europees niveau is besloten het lopende POP3-programma met 2 jaar te verlengen tot het nieuwe Europees landbouwbeleid in 2023 van start gaat. Op die manier valt er geen gat in de financiering van POP-projecten. Voor de verleningsperiode POP3+ is de regelgeving licht aangepast. Daarom was een vernieuwing van het Handboek voor subsidieaanvragers POP3/POP3+ nodig.

Vereenvoudigde kostenopties en meer uitleg

De voornaamste wijziging van het Handboek staat in hoofdstuk 2.7 onderdeel a7: een beschrijving en uitleg van de nieuwe mogelijkheden voor het toepassen van vereenvoudigde kostenopties.

Vereenvoudigde kostenopties wil zeggen: mogelijkheden om met minder rompslomp bepaalde projectkosten vergoed te krijgen.

Bovendien is gebleken dat bij bepaalde onderdelen in het Handboek meer uitleg wenselijk was. Daarom is de tekst in het Handboek op onderdelen aangepast en voorzien van extra toelichtingen. 

Wanneer toepasbaar?

  • Het onderdeel van het Handboek over de extra mogelijkheden voor het toepassen van vereenvoudigde kostenopties is met onmiddellijke ingang bruikbaar voor nieuwe subsidieaanvragen, mits in het openstellingsbesluit is aangegeven dat van de opties gebruik kan worden gemaakt.
  • De nadere toelichting en verduidelijking bij andere onderdelen van het Handboek zijn met onmiddellijke ingang van toepassing bij alle lopende en nieuwe subsidieaanvragen en voor reeds verleende subsidies.

Geen juridische status

Overigens blijft het Handboek altijd een stuk ter ondersteuning en heeft géén juridische status. Je kunt er dan ook géén rechten aan ontlenen. Het Handboek voorziet niet in alle uitzonderlijke situaties en specifieke vraagstukken die zich zouden kunnen voordoen.

Contact

Voor specifieke inhoudelijke vragen kun je je wenden tot de contactpersoon bij de Provincie. De naam van de contactpersoon bij de Provincie staat op de beschikking. In de fase van voorbereiding van een aanvraag kun je terecht bij de POP-coördinator bij de Provincie.