nieuwsbrief Netwerk Platteland maart 2021

Beste netwerkpartner,

In de maart-editie van de Nieuwsbrief netwerk Platteland roepen we je op om te stemmen op jouw favoriete plattelandsontwikkelingsproject in Europa. Ook Nederland heeft projecten ingediend. Eén van hen, ‘Farmers measure water’, is genomineerd in de categorie Digital Futures.

Verder lees je over de Leerreis Nutriëntenkringloop. De landelijke aftrap was 11 maart, maar je kunt nog deelnemen aan de thematische webinars ‘Sluiten kringloop op regionaal niveau’ op 23 maart en ‘Gebruik van organische reststromen’ op 25 maart. Voor de Leerreis is een almanak met 52 projecten samengesteld. Deze is digitaal beschikbaar.

Ook de serie webinars ‘Kennisverspreiding in vogelvlucht’ is in maart van start gegaan. Op 30 maart vindt de laatste webinar ‘Doorstroming naar de praktijk’ plaats. Ook daarvoor ben je van harte welkom!

Tot slot een bericht over de eerste subsidie-openstellingen binnen het POP3+, zowel van provincies als het Rijk. De focus in POP3+ ligt op de actuele thema’s klimaat, biodiversiteit/bodem en kringlooplandbouw (inclusief stikstof).

Veel leesplezier toegewenst.

Vriendelijke groeten van de medewerkers van het Regiebureau POP

Stem op jouw favoriete plattelandsproject voor de RIAward 2021

De online uitreiking van de Rural Inspiration Awards 2021 (#RIAwards2021) vindt dit jaar plaats op donderdag 25 maart tijdens de ‘Rural Vision Week: ‘Imagining the future of Europe’s rural areas’. Maar voor het zover is, kun jij je stem uitbrengen op jouw favoriete plattelandsontwikkelingsproject in Europa via de website van de ENRD.

Stem op jouw favoriete plattelandsproject voor de RIAward 2021

Logo RIAward 2021

Eerste openstellingen POP3+

POP3 gaat in de transitieperiode 2021-2022 door als POP3+. Het bestaande POP3 wordt verlengd. In deze periode bieden het Rijk en de provincies de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor initiatieven die een concurrerende, duurzame en innovatieve landbouw stimuleren, de biodiversiteit versterken en het platteland leefbaar houden.

Eerste openstellingen POP3+

Koe in weide met gele bloemen

Landelijke aftrap Leerreis Nutriëntenkringloop

Nu beschikbaar! De almanak met een overzicht van 52 projecten over mestverwaarding, het van sluiten regionale kringlopen en reststromen. De almanak is speciaal samengesteld voor de Leerreis Nutriëntenkringloop, waarvan de landelijke aftrap op 11 maart was.

Landelijke aftrap Leerreis Nutriëntenkringloop

Leerreis nutriëntenkringloop omslag almanak

Serie webinars over kennisverspreiding gestart

Op 2 maart organiseerde het Regiebureau POP de eerste webinar in de serie ‘Kennisverspreiding in vogelvlucht’. Aanleiding voor deze serie zijn de diverse programma’s die rond kennisverspreiding in de land- en tuinbouw zijn opgestart.

Serie webinars over kennisverspreiding gestart

Bodemverdichting Groningen