Nieuwsbrief Netwerk Platteland november 2021

Beste netwerkpartner,

In deze november-editie van de nieuwsbrief nodigen we je van harte uit voor het online Kenniscafé ‘Irrigatie binnen precisielandbouw’ op dinsdag 30 november van 15.00 uur tot 16.30 uur. Aanmelden kan via de website Netwerk Platteland.

Verder lees je een korte terugkoppeling van de succesvolle LEADER-dag in Zeeland op 21 oktober jongstleden en over een aantal nieuwe openstellingen gefinancierd vanuit het POP3+ en het Economisch Herstelfonds (EHF).

Tot slot willen we je meedelen dat de Netwerkconferentie POP3+ op 23 november 2021, vanwege de nieuwe coronamaatregelen, verplaatst wordt naar januari 2022. Dan bieden we de conferentie geheel online aan via een interactief platform met voldoende aandacht voor netwerken.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in december. Veel leesplezier!

Vriendelijke groeten van de medewerkers van het Regiebureau POP

Netwerkconferentie POP3+ verplaatst naar begin 2022

De Netwerkconferentie POP3+ van 23 november 2021 gaat helaas niet door vanwege de nieuwe coronamaatregelen. Dat geldt voor de conferentie op locatie én online. We verplaatsen de Netwerkconferentie POP3+ naar begin 2022.

Netwerkconferentie POP3+ verplaatst naar begin 2022

Diverse foto's van mensen samengevoegd in collage

Openstellingen POP3+ en EHF

Regelmatig publiceren het Rijk en de provincies nieuwe POP3+ openstellingen op hun websites. Over een aantal openstellingen lees je hier.

Openstellingen POP3+ en EHF

sloot door weiland

Met LEADER in transitie: landelijke LEADER-dag 2021

Op 21 oktober vond in Zeeland de Landelijke LEADER-dag 2021 plaats. De dag had een gevarieerd en afwisselend programma. Op drie locaties in Zeeland konden deelnemers elkaar fysiek ontmoeten en ontstonden er mooie gesprekken.

Met LEADER in transitie: landelijke LEADER-dag 2021

collage met diverse foto's met mensen erop