Nieuwsbrief Netwerk Platteland oktober 2021

Beste netwerkpartner,

In de oktober-editie van de nieuwsbrief attenderen we je op twee webinars die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op 26 oktober a.s. organiseren over de subsidieregeling ‘Groen economisch herstel’. Streven is om deze rijksregeling in december 2021 open te stellen. Aanmelden kan via de website van RVO.

Ook lees je een artikel over de mogelijkheden voor akkerbouwers om koolstof op te slaan in de bodem en in planten. Deze komen voor een groot deel overeen met de aanbevelingen van de Focus Group ‘Carbon storage in arable farming’.

Verder wijzen we je op de video ‘Leerreis Nutriëntenkringloop in praktijk/Nutrient cycles in practice’ die van 4 t/m 9 oktober draaide op het internationale Agrofilmfestival 2021 in Slovenië.

Tot slot brengen we het themanummer ‘Dierenwelzijn en Diergezondheid’ onder jouw aandacht. Dit themanummer kwam uit ter gelegenheid van Werelddierendag op 4 oktober.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in november. Veel leesplezier!

Vriendelijke groeten van de medewerkers van het Regiebureau POP

Hoe leg je CO2 vast in de akkerbouw?

De landbouw kan aanzienlijk bijdragen aan de beperking van de klimaatverandering door koolstof op te slaan in planten en bodems. De Focus Group “Carbon storage in arable farming” ging op zoek naar handvaten en best practices om koolstof langdurig vast te houden in de bodem.

Hoe leg je CO2 vast in de akkerbouw?

Beeld: ©Frank Staats