Nieuwsbrief Netwerk Platteland juli 2022

Beste netwerkpartner,

De juli-editie van de nieuwsbrief is de laatste voor de zomervakantie. Je leest over de vergadering van 24 juni 2022 van het Comité van Toezicht. Hierin is het jaarverslag 2021 van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) goedgekeurd. De uitvoering van het POP3 verloopt goed.

Ook heeft het Comité van Toezicht tijdens haar vergadering ingestemd met de resultaten van de tussentijdse evaluatie voor het POP3 2014-2021. Je kunt het rapport van de tussentijdse evaluatie op de website Netwerk Platteland raadplegen.  

Tot slot wijzen wij je op de start van de drie nieuwe Focus Groups van het European Innovation Partnership voor de landbouw (EIP-AGRI). Hiervoor worden deelnemers gezocht. Via de website van EIP-AGRI kun je meer informatie vinden en je aanmelden.

We wensen je een mooie zomer toe!

Vriendelijke groeten van de medewerkers van het Regiebureau POP

Tussentijdse evaluatie POP3 afgerond

Het Comité van Toezicht heeft tijdens haar vergadering op 24 juni 2022 ingestemd met de resultaten van de tussentijdse evaluatie voor POP3 2014-2021.

Tussentijdse evaluatie POP3 afgerond

geel bloemenveld van bovenaf met tractor in het midden

Deskundigen gezocht Focus Groups van EIP-AGRI

Binnenkort starten weer drie nieuwe Focus Groups in het kader van het European Innovation Partnership voor de landbouw (EIP-AGRI). Hiervoor worden deelnemers gezocht. Focus Groups zijn tijdelijke groepen van 20 experts uit de Europese lidstaten, die kennis en ervaring delen gericht op een specifiek onderwerp. 

Deskundigen gezocht Focus Groups van EIP-AGRI

Weiland met links een smalle sloot en koeien