Nieuwsbrief Netwerk Platteland november 2022

Beste netwerkpartner,

In de november-editie van de nieuwsbrief lees je over verschillende activiteiten die de komende tijd worden georganiseerd. Op woensdag 23 november vindt de workshop ‘Samenwerking akkerbouw en veehouderij’ plaats bij Agro-innovatiecentrum De Marke. De workshop is een initiatief van de WUR, BoerenNatuur en Regiebureau POP. Het Regiebureau POP organiseert ook, in samenwerking met netwerkpartners, diverse lezingen over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB 23-27). De volgende lezing, met als thema ‘Financiën NSP’, is op dinsdag 22 november gepland. Op dinsdag 6 december komt er een lezing over de Communicatiestrategie GLB 23-27.

De Europese Commissie (DG-Agri) en de Support Facility EIP-Agri organiseren op 17 en 18 januari 2023 het EU CAP Network Brokerage-evenement 'Doe mee aan Horizon Europe-adviesnetwerken’. Het evenement vindt plaats in Sofia, Bulgarije. Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 17 november. Bekijk onze agenda op de website Netwerk Platteland voor alle deelnamemogelijkheden en meer informatie over de activiteiten!

Verder lees je over het project ‘modernAKIS' en de kickoff die van 7 tot en met 9 november 2022 heeft plaatsgevonden in Rome. De deelnemers kwamen uit 27 lidstaten en werken de komende 7 jaar samen om het Agrarisch Kennis- en Innovatie Systeem (AKIS) te verbeteren.

Ook lees je over de Good practice workshop 'Monitoring en evaluatie van directe betalingen’ die op 9 en 10 november 2022 in Athene heeft plaatsgevonden.

Tot slot wijzen wij je op een aantal mooie plattelandsprojecten in de uitgave ‘Samenwerken voor resultaat’. In deze publieksversie van het jaarverslag 2021 over het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) wordt een vijftal initiatieven belicht die bijdragen aan een vitaal platteland.

Veel leesplezier!

Vriendelijke groeten van de medewerkers van het Regiebureau POP

Good practice workshop ‘Monitoring en evaluatie van directe betalingen’

In het huidige POP3 programma worden de directe betalingen (pijler 1) op Europees niveau geëvalueerd. In het Nationaal Strategisch Plan (NSP) komt deze taak bij de lidstaten zelf te liggen. In het kader van deze verandering organiseerde de Europese Evaluatiehelpdesk een tweedaagse workshop over dit onderwerp op 9 en 10 november 2022 in Athene.

Good practice workshop ‘Monitoring en evaluatie van directe betalingen’

Groep mensen aan tafels kijkend naar iemand die presenteert op een scherm

Kick off project 'modernAKIS'

Van 7 tot en met 9 november 2022 vond, in Rome, de Kick off bijeenkomst plaats van het project #modernAKIS, gefinancierd door #Horizoneurope. De deelnemers kwamen uit 27 lidstaten en werken de komende 7 jaar samen om het Agrarisch Kennis- en Innovatie Systeem (AKIS) te verbeteren.

Kick off project 'modernAKIS'

groep mensen

Inspiratieprojecten uit POP3

Laat je inspireren door een aantal mooie plattelandsprojecten in de uitgave ‘Samenwerken voor resultaat’. In deze publieksversie van het jaarverslag 2021 over het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) wordt een vijftal initiatieven belicht die bijdragen aan een vitaal platteland. 

Inspiratieprojecten uit POP3

Man met kist aardbeien in zijn hand