Nieuwsbrief Netwerk Platteland september 2022

Beste netwerkpartner,

In de september-editie van de nieuwsbrief willen we je ten eerste wijzen op een vacature-alert. Het Regiebureau POP is op zoek naar een Senior Financieel Adviseur (schaal 12) die mee gaat helpen bij de uitvoering van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Bekijk de website Werken voor Nederland voor meer informatie. Solliciteren kan tot 28 september 2022.

Verder lees je over het officiële jaarverslag 2021 van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en de aanpassing in het programma die is goedgekeurd door de Europese Commissie.

Ook is er een bericht over de akkerbouworganisatie H-WodKa uit de Hoeksche Waard. De organisatie is bezig met de ontwikkeling van de e-robotiller die gebruikt wordt om zaai- en pootbereiding te vergemakkelijken.

Tot slot wijzen wij je erop dat sinds kort het POP3-projectenoverzicht is bijgewerkt met 500 LEADER-projecten uit de 20 LEADER-gebieden van Nederland. Er zijn al veel mooie, vernieuwende bottom-up initiatieven tot stand gekomen!

Veel leesplezier!

Vriendelijke groeten van de medewerkers van het Regiebureau POP

Vacature Senior Financieel Adviseur

Het Regiebureau POP is op zoek naar een Senior Financieel Adviseur (schaal 12) die mee gaat helpen bij de uitvoering van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Vacature Senior Financieel Adviseur

Blauw vak met witte letters tekst Job alert

Jaarverslag 2021 en aanpassing programma POP3 goedgekeurd door Europese Commissie

De Europese Commissie heeft het jaarverslag 2021 van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) definitief goedgekeurd. Ook heeft de Europese Commissie op 1 september 2022 ingestemd met een voorstel voor een beperkte financiële aanpassing van het programma.   

Jaarverslag 2021 en aanpassing programma POP3 goedgekeurd door Europese Commissie

Weiland en water

Ontwikkeling van de e-robotiller

De akkerbouworganisatie H-WodKa uit de Hoeksche Waard is bezig met de ontwikkeling van de e-robotiller. De e-robotiller wordt gebruikt om zaai- en pootbereiding te vergemakkelijken.

Ontwikkeling van de e-robotiller

groene E-robotiller op grond