Nieuwsbrief Netwerk Platteland maart 2023

Beste netwerkpartner,

In de maart-editie van de nieuwsbrief lees je over de activiteiten van het Netwerk Platteland, zoals de Werkplaats Netwerk Platteland die op 8 juni wordt georganiseerd. Het Netwerk Platteland is onderdeel van het Europese CAP Network. De Assembly is het belangrijkste bestuursorgaan van het Europese GLB-netwerk. De Assembly bijeenkomst heeft op 6 maart plaatsgevonden in Brussel.

Ook lees je over de eerste National Networks Meeting (NNM) van het EU CAP Network die heeft plaatsgevonden op 22-23 maart in Omiš, Kroatië.

Verder lees je over het Monitoring Comité dat voor het eerst bijeen is geweest. Het Monitoring Comité is een verplichting uit de Europese Verordening in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Tot slot, wijzen wij je op een interview met Tom Daamen, directeur van Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG), maar ook hoofddocent. De SKG ondersteunt al 16 jaar de aanpak in het stedelijke gebied.

Veel leesplezier!

Vriendelijke groeten van de medewerkers van het Regieorganisatie GLB

EU CAP Network activiteiten uitgelicht

Het Netwerk Platteland is onderdeel van het Europese CAP Network. De Assembly is het belangrijkste bestuursorgaan van het Europese GLB-netwerk. Dit jaar vond de eerste Assembly bijeenkomst plaats in Brussel. Ook heeft op 22 - 23 maart de eerste National Networks Meeting (NNM) van het EU CAP Network plaatsgevonden in Omiš, Kroatië.

EU CAP Network activiteiten uitgelicht

Groep deelnemers eerste NNM bijeenkomst

Monitoring Comité

Vrijdag 24 maart is het Monitoring Comité voor het eerst bijeen geweest. Het Monitoring Comité is een verplichting uit de Europese Verordening in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Monitoringscomité

Schuine grashelling met schapen

De overheid als partner in het gebiedsproces

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) ondersteunt al 16 jaar de aanpak in het stedelijke gebied. We spreken met Tom Daamen, directeur van SKG maar ook hoofddocent gebiedsontwikkeling bij de TU Delft, over zijn ervaringen met gebiedsprocessen en leren dat de verschillen tussen stad en platteland niet zo groot zijn. Het interview is hier terug te lezen.

De overheid als partner in het gebiedsproces

woonwijk Almere
Beeld: Pavlo Glazkov – Shutterstock

Netwerk Platteland in het GLB-NSP

De wens van de Europese Commissie is om bij de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) de stakeholders te betrekken. Daarom heeft elke lidstaat een actief netwerk gevormd rondom het GLB. In Nederland is dat het Netwerk Platteland.

Netwerk Platteland in het GLB-NSP

foto mensen van bovenaf