Nieuwsbrief Netwerk Platteland januari 2024

Beste netwerkpartner,

Een nieuw jaar. 2024 wordt een belangrijk jaar voor het GLB-NSP. Er moet veel gebeuren in de uitvoering. Naast dat veel regelingen open gaan, is het nadenken over wijzigingen NSP ook alweer aan de orde. In deze nieuwsbrief lees je meer over subsidiemogelijkheden voor 2024.

We gaan weer twee Werkplaatsen organiseren, op 30 mei en 7 november (noteer!), voor en met het Netwerk Platteland naast veel andere bijeenkomsten, webinars en seminars. We hebben elkaar daarbij hard nodig en gaan elkaar ook nog meer opzoeken. Bekijk hier de impressie van de vorige Werkplaats in november 2023.

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2024, met een interview over het LEADER project Moestuin De Haar en een tweede interview met Lia van Dijk over LEADER in aanloop naar de LEADER startdag op 9 februari. De startdag vindt plaats op het provinciehuis van Drenthe in Assen. Bekijk onze website voor meer informatie en de aanmelding voor deze dag.

Ellen Willems van het project Stadsboerin Doetinchem heeft in 2023, in het kader van het CAP netwerk van de EU, Agricultural & Rural Inspiration Award (ARIA) Popular Vote gewonnen. Geweldig voor haar en voor Nederland! In deze nieuwsbrief blikt ze terug. We gaan de verkiezing van de ARIA in 2024 nog meer aandacht geven. Binnenkort daarover meer. Ook wordt dit jaar door de CAP netwerk de Innovatie award 2024 uitgedeeld. Daarover ook meer in deze nieuwsbrief.

Kortom, weer het nodige nieuws vanuit en voor het netwerk. Ik denk dat het, voor het GLB, een mooi 2024 wordt! Daar werken we graag met jullie samen aan!

Veel leesplezier!

Vriendelijke groet,

Henk Reinen, directeur Regieorganisatie GLB

NSP-GLB in 2024 in uitvoering

In 2024 komen naast de Basisinkomenssteun, ecoregeling en het agrarisch natuurbeheer, ook veel andere NSP-GLB subsidies voor de landbouw en het platteland beschikbaar. De subsidies worden beschikbaar gesteld door het ministerie van LNV en door de twaalf provincies, via de websites van onder andere de provincies, RVO en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland worden de regelingen bekend gemaakt.

NSP-GLB in 2024 in uitvoering

LEADER startdag 2024

Op vrijdag 9 februari 2024 organiseren LEADER Netwerk Nederland (LNN), de Regieorganisatie GLB en gasthost provincie Drenthe een startdag voor LEADER. De startdag is een fysieke bijeenkomst, die in het teken staat van een goede start van de nieuwe LEADER-periode en het verwelkomen van leden van (nieuwe) LEADER-gebieden.

LEADER startdag 2024

Moestuin De Haar vergroot participatie: Bloeiend centrum voor gemeenschapslandbouw en sociale cohesie in Haarzuilens

De oprichters van Moestuin de Haar wilden een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, en dat is hen gelukt. Deze tuin, gelegen in Haarzuilens, vergroot de maatschappelijke betrokkenheid door gezamenlijk groenten en fruit te telen en te delen. Bovendien draagt de tuin bij aan natuur, milieu, duurzaamheid, cultuur en historie.

Moestuin De Haar vergroot participatie: Bloeiend centrum voor gemeenschapslandbouw en sociale cohesie in Haarzuilens

Meld je project aan voor de EIP-AGRI Innovation Awards 2024

In het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) programma wordt veel geïnnoveerd. Recent is de 3400ste innovatiegroep van start gegaan. Tijd voor een feestje! Om de grote verscheidenheid aan innovatieve projecten en hun prestaties in de afgelopen acht jaar te vieren, organiseert het Europese CAP Network binnenkort ‘EIP-AGRI Operational Groups: Innovation in practice’ conferentie in Portugal.

Meld je project aan voor de EIP-AGRI Innovation Awards 2024