Nr. 7 - 15 oktober 2020

Onderstaand links naar nieuwsberichten waarin jouw inbreng wordt gevraagd voor het Europese landbouwbeleid (GLB) en het maken van de langetermijnvisie op het Europees platteland. Verder nieuws over de LEADER-dag, de Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid en de inhoudelijke evaluatie POP3-maatregel Kennisverspreiding.