Subsidieaanvragen

Het handboek voor aanvragers van POP3-subsidie staat op deze pagina. Ook vind je hier info over het sanctiebeleid ten aanzien van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Zoek je informatie over een POP3-subsidieregeling of wil je een POP3-subsidie aanvragen, dan kun je terecht bij het subsidieloket van jouw provincie en bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

POP3-openstellingen

De provincies publiceren provinciale POP3-subsidieopenstellingen op de eigen website. Openstellingen van LNV-regelingen zijn te vinden op de website van RVO.

Handboek voor aanvragers POP3-subsidies

Het Handboek aanvragers POP3/POP3+ subsidie, versie mei 2021 geeft uitleg over de procedures en regelgeving voor aanvragers of begunstigden van niet-grondgebonden projectsubsidies.

Sanctiebeleid POP3

Als er iets niet goed gaat bij de uitvoering van een POP-project kunnen er sancties worden opgelegd. Het ministerie van LNV en de twaalf provincies hebben samen een uniform sanctiebeleid POP3 opgesteld en vastgelegd. In iedere provincie is daarmee hetzelfde sanctiebeleid van toepassing. De sancties zijn opgenomen in de beleidsregel POP3.