Innovatie en kennisoverdracht

In het POP3 is geld beschikbaar om innovaties in de landbouw te stimuleren. Ook wordt de verspreiding van de opgedane kennis gestimuleerd.

Door innovaties ontstaan nieuwe verdienmogelijkheden voor boeren en tuinders en wordt de landbouw duurzamer. Hierbij kan het gaan om een nieuwe techniek, een nieuw product of de vernieuwing van een proces.

Samenwerken voor innovatie

Bij de maatregel ‘Samenwerking bij innovatie’ gaan deelnemers in divers samengestelde groepen met een innovatief idee of probleem aan de slag. Praktijkvragen zijn leidend.

In de groepen zit altijd minimaal één boer of tuinder. Verder kunnen bijvoorbeeld adviseurs, onderzoekers of personen uit de afzetketen deelnemen. Een bijkomend voordeel van deze werkwijze is dat praktijk en onderzoek dichter bij elkaar worden gebracht.

Er is ook een Europees netwerk, speciaal gericht op innovaties: het Europees Innovatie Partnerschap voor de landbouw (European Innovation Partnership, EIP-AGRI).

Kennisverspreiding

De ontwikkelde kennis over innovaties kan door bijvoorbeeld demonstratie, ondernemerscoaching of voorlichting worden verspreid. Vervolgens kunnen innovaties in de praktijk worden toegepast doordat subsidies voor investeringen in de landbouw beschikbaar zijn.