Lokale actiegroepen

LEADER is een Europees subsidieprogramma wat staat voor "Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale", oftewel "samenwerking voor plattelandsontwikkeling". LEADER ondersteunt lokale initiatieven van inwoners en maakt kleinschalige projecten mogelijk die van belang zijn voor de regio. LEADER-projecten versterken de lokale gemeenschap en het netwerk in plattelandsgebieden. Zo is over de jaren heen de ‘’LEADER-familie’’ ontstaan, een grote groep enthousiaste mensen die door heel het land met enthousiasme werken aan LEADER.

LAG's

De LEADER-aanpak werkt met lokale actiegroepen (LAG's), ook wel plaatselijke groepen (PG's) genoemd, die een eigen ontwikkelingsplan maken voor hun gebied. Initiatiefnemers van LEADER-projecten kunnen private partijen, plaatselijke verenigingen, ondernemers en gemeenten zijn.

Stimuleren van samenwerking en innovatie

LEADER is een Europees initiatief en speelt in alle lidstaten. Internationale samenwerking wordt gestimuleerd voor het openen van nieuwe perspectieven voor initiatiefnemers. Het Nederlandse Netwerk Platteland en het Europese contactpoint ENRD kunnen behulpzaam zijn bij het verkennen van de mogelijkheden. De LEADER-aanpak draagt zo bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland.

31 LEADER-gebieden

Sinds 2007 maakt LEADER onderdeel uit van het Plattelandsontwikkelingsprogramma. Nederland heeft voor de komende programmaperiode 31 LEADER-gebieden aangewezen. Alleen in deze gebieden kan een project in aanmerking komen voor subsidie.