Lokale actiegroepen

LEADER staat voor "Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale" en komt  neer op "samenwerking voor plattelandsontwikkeling".

LEADER zorgt voor sociaaleconomische impulsen op gebiedsniveau door middel van financiering van lokale en regionale initiatieven. 

LAG's

De LEADER-aanpak werkt met lokale actiegroepen (LAG's), ook wel plaatselijke groepen (PG's) genoemd, die een eigen ontwikkelingsplan maken voor hun gebied. Initiatiefnemers van LEADER-projecten kunnen private partijen, plaatselijke verenigingen, ondernemers en gemeenten zijn.

Stimuleren van samenwerking en innovatie

LEADER is een Europees initiatief en speelt in alle lidstaten. Internationale samenwerking wordt gestimuleerd voor het openen van nieuwe perspectieven voor initiatiefnemers. Het Nederlandse Netwerk Platteland en het Europese contactpoint ENRD kunnen behulpzaam zijn bij het verkennen van de mogelijkheden. De LEADER-aanpak draagt zo bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland.

Starterskit

Het Netwerk Platteland heeft een starterskit voor de Lokale Aktie Groepen LEADER gemaakt met nadere informatie over LEADER en de rol van de Lokale Aktie Groepen in het bijzonder.

20 LEADER gebieden

Sinds 2007 maakt LEADER onderdeel uit van het Plattelandsontwikkelingsprogramma. Nederland heeft voor de komende programmaperiode 20 LEADER-gebieden aangewezen. Alleen in deze gebieden kan een project in aanmerking komen voor subsidie.