Nieuwsberichten, video’s, podcasts en publicaties

Voor de Leerreis Nutriëntenkringloop zijn meerdere communicatiemiddelen ontwikkeld en ingezet.

Nieuwsberichten

Themanummer

Themanummer 'Nutriëntenkringloop'

Almanak Nutriëntenkringloop

Voor de Leerreis zijn projecten op het gebied van mestverwaarding, het sluiten van regionale kringlopen en reststromen geïnventariseerd. Alle 52 projecten zijn gebundeld in de Almanak Nutriëntenkringloop. De digitale versie staat ook op Groen Kennisnet (zie QR-code).

Video’s POP3-projecten

Van een aantal POP3-innovatieprojecten zijn video’s gemaakt om de dilemma’s waar projectleiders tegenaan liepen toe te lichten in de regionale bijeenkomsten:

Film

De video Leerreis Nutriëntenkringloop in praktijk / Nutrient cycles in practice toont vijf Nederlandse ondernemers die bezig zijn met mestverwaarding, het sluiten van kringlopen en het gebruik van organische reststromen. De film is vertoond op het 37ste internationale Agrofilmfestival 2021 in Slovenië, dat een internationale doelgroep heeft.

Podcastserie

Er is een podcastserie gemaakt van de landelijke bijenkomsten over organische reststromen, het sluiten van kringlopen op regionale schaal en mestverwaarding voor de Leerreis Nutriëntenkringloop. Luister hoe projecten onderscheidend zijn en waar de energie zit.

 • Serie 1: Organische reststromen
  De eerste serie gaat over het gebruik van organische reststromen in de akkerbouw. In de discussie gaat Gerard Ros van NMI Agro in gesprek met melkveehouder Erik Smaalders en met Cees Oele van onderzoeks- en adviesbureau Delphy.

  Beluister podcast #1: Reststromen op Spotify
 • Serie 2: Het sluiten van kringlopen op regionale schaal
  De tweede serie gaat over het sluiten van kringlopen op regionale schaal. Jan Roefs van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) gaat in gesprek met Jurgen Neimeijer, coördinator Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in Overijssel en Zuid-Drenthe, en met akkerbouwadviseur Arjen Bijlsma van Hoogland b.v.

  Beluister podcast #2: Het sluiten van kringlopen op regionale schaal op Spotify
 • Serie 3: Mestverwaarding
  De derde serie staat in het teken van het produceren van waardevolle producenten uit mest voor plantenvoeding, bodemverbetering of energie. Jan Roefs van het NCM gaat in gesprek met Bas van de Bergh, bedrijfsleider van Mestac/Merensteijn, met onderzoekers Nico Verdoes en Oscar Schoumans van Wageningen University & Research en met adviseur Jan Theuws van land- en tuinbouworganisatie ZLTO.

  Beluister podcast #3: Mestverwaarding op Spotify