Nieuwsberichten, video’s en publicaties

Voor de Leerreis Nutriëntenkringloop zijn meerdere communicatiemiddelen ontwikkeld en ingezet.

Nieuwsberichten

Themanummer

Themanummer 'Nutriëntenkringloop'

QR code voor Groen Kennisnet

Almanak Nutriëntenkringloop

Voor de Leerreis zijn projecten op het gebied van mestverwaarding, het sluiten van regionale kringlopen en reststromen geïnventariseerd. Alle 52 projecten zijn gebundeld in de Almanak Nutriëntenkringloop. De digitale versie staat ook op Groen Kennisnet (zie QR-code).

Video’s POP3-projecten

Van een aantal POP3-innovatieprojecten zijn video’s gemaakt om de dilemma’s waar projectleiders tegenaan liepen toe te lichten in de regionale bijeenkomsten: