Nieuwsbrief Netwerk Platteland juli 2021

Beste netwerkpartner,

In de juli-editie van de nieuwsbrief brengen we graag de podcastserie onder de aandacht die is gemaakt voor de Leerreis Nutriëntenkringloop. Je luistert naar korte gesprekken van deskundigen over hun ervaringen met mestverwaarding, het sluiten van kringlopen en organische reststromen.

Ook staat in deze nieuwsbrief een aantal artikelen over plannen voor het platteland. Zo lees je over het Nederlandse plan voor het toekomstig Europees Landbouwbeleid (NSP-GLB) – dat in concept klaar is – en over de langetermijnvisie voor het Europees platteland van de Europese Commissie.

Verder is er aandacht voor het overleg op 25 juli jl. van het Comité van Toezicht (CvT), dat toezicht houdt op de uitvoering van het POP in Nederland. Belangrijke gesprekspunten waren het jaarverslag 2020 over de uitvoering van het POP3 en de inzet van middelen vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF). Inmiddels is er een bestuurlijk akkoord op de inzet van de EHF-middelen voor het POP3+.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in september. We wensen je een mooie zomer toe!

Vriendelijke groeten van de medewerkers van het Regiebureau POP

Inzet middelen Economisch Herstelfonds voor POP3+

Nederland ontvangt uit het Economisch Herstelfonds (EHF) voor 2021 en 2022 in totaal €52,4 miljoen. Na de corona-uitbraak is dit herstelfonds vorig jaar zomer op initiatief van de Europese regeringsleiders ingesteld.

Inzet middelen Economisch Herstelfonds voor POP3+

Koeien in de stal

Openstellingen POP3+ zomer 2021

POP3+ is formeel van start gegaan. Regelmatig publiceren het Rijk en de provincies nieuwe POP3+ openstellingen op hun websites.

Openstellingen POP3+ zomer 2021

weiland met sproeiwagen

CvT akkoord met verdere uitwerking aanpassingsvoorstel Economisch Herstelfonds

Het Jaarverslag over de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 2020 kan ingediend worden bij de Europese Commissie (EC). Daarmee heeft het Comité van Toezicht POP NL (CvT) op 25 juni j.l. ingestemd. Ook kan het aanpassingsvoorstel voor de invoeging van de Economisch Herstelfondsmiddelen in POP3+ verder uitgewerkt worden.

CvT akkoord met verdere uitwerking aanpassingsvoorstel Economisch Herstelfonds

kippen buiten in vrije uitloopruimte

Nieuw: podcastserie over Leerreis Nutriëntenkringloop

In de Leerreis Nutriëntenkringloop komen deskundigen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over hun kennis en projecten over mestverwaarding, de nutriëntenkringloop en wat te doen met organische reststromen. Onlangs zijn drie bijeenkomsten gehouden waarover een podcastserie is gemaakt.

Nieuw: podcastserie over Leerreis Nutriëntenkringloop

Man met koptelefoon achter tafel met plantjes
Beeld: ©Fotograaf: Herman Zonderland Fotografie Delft