Nieuwsbrief Netwerk Platteland juni 2023

Beste netwerkpartner,

In de juni-editie van de nieuwsbrief lees je over de succesvolle eerste Werkplaats Netwerk Platteland: ‘Hoe benut je GLB-instrumenten bij een gebiedsgerichte aanpak?' die heeft plaatsgevonden op 8 juni in Hilversum. De Werkplaats Netwerk Platteland is georganiseerd in samenwerking met het Nieuwe Netwerk.

Verder lees je over het werkbezoek in Flevoland. Samen met collega’s van de provincie Flevoland en ministerie van LNV zijn we op bezoek gegaan bij een akkerbouwer in Ens, de Noordoostpolder.

Ook lees je over het seminar ‘Fostering an effective and integrated AKIS in Member States’ die plaatsvond in Vilnius, Litouwen op 14 en 15 juni. Het seminar is georganiseerd door het EU CAP Network.

Tot slot, stellen nieuwe medewerkers van de Regieorganisatie GLB zich voor in de nieuwe rubriek ‘Even voorstellen’.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in september. We wensen je een mooie zomer!

Vriendelijke groeten van de medewerkers van de Regieorganisatie GLB

Werkbezoek Akker van de toekomst en biologisch akkerbouwbedrijf BioRomeo

Om goed op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het veld, gaat de Regieorganisatie GLB regelmatig op werkbezoek. Deze keer waren we, samen met collega’s van de provincie Flevoland en het ministerie van LNV, op bezoek bij een akkerbouwer in Ens, de Noord-Oost Polder.

Werkbezoek Akker van de toekomst en biologisch akkerbouwbedrijf BioRomeo

Groep mensen op een veld

Even voorstellen: nieuwe medewerkers bij de Regieorganisatie GLB

Regieorganisatie GLB is een nieuwe programmadirectie van het Rijk en de provincies en stuurt onder de paraplu van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het Nationaal Strategisch Plan (NSP) aan. Sinds de start op 1 januari 2023, is de organisatie flink gegroeid. Met deze rubriek stellen wij onze nieuwe medewerkers voor.

Even voorstellen: nieuwe medewerkers bij de Regieorganisatie GLB

Groen vlak met tekst even voorstellen, onze nieuwe collega's

Seminar van het EU GLB-netwerk: ‘Bevordering van een effectief en geïntegreerd AKIS in de lidstaten’

Op 14 en 15 juni 2023 vond het seminar ‘Fostering an effective and integrated AKIS in Member States’ plaats in Vilnius, Litouwen, georganiseerd door het EU CAP Network. Het doel van de bijeenkomst was het ondersteunen van de EU-lidstaten bij de implementatie van hun AKIS Strategische Plannen.  

Seminar van het EU GLB-netwerk: ‘Bevordering van een effectief en geïntegreerd AKIS in de lidstaten’

Groep vergaderende mensen
Beeld: ©European Commission