Nieuwsbrief Netwerk Platteland november 2023

Beste netwerkpartner,

In deze november-editie van de nieuwsbrief lees je over de tweede Werkplaats van het Netwerk Platteland die volgende week donderdag 30 november plaatsvindt in de Buitenplaats Kameryck, in Kamerik. Het thema van de Werkplaats is ‘Leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling op het platteland’. Aanmelden voor de Werkplaats kan via onze website.

In het interview met Ellen Nauta, geeft zij een korte reflectie op plattelandsontwikkeling en lees je waarom zij 30 november als spreker en bezoeker aanwezig is op de Werkplaats. Op de Werkplaats is Roel During ook een van de sprekers. Roel During heeft in projecten rondom natuurinclusieve landbouw te maken met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In zijn interview lees je hier meer over.

Verder lees je in het interview met Ron Methorst en Wiggele Oosterhoff van Aeres Hogeschool Dronten hoe zij werken aan de toekomst van jonge boeren vanuit het programma Ondernemerschap en het lectoraat Omgevingsinclusief ondernemen. Ron en Wiggele gaan graag het gesprek aan op 30 november en leiden samen een werkbank. Op de Werkplaats zijn er in totaal negen werkbanken waar je vooraf uit kan kiezen.

Ook lees je over Ellen Willems, zij creëerde met Stadsboerin in Doetinchem natuur én een sociale, groene huiskamer. Stadsboerin Doetinchem is als enige Nederlandse inzending finalist voor de Europese ARIA-prijs in de categorie sociaal economische plattelandsprojecten. Breng hier je stem uit voor de publieksprijs.

Tot slot, lees je in het interview met Building Balance meer over het programma dat als doel heeft stabiele afzetketens voor vezelgewassen te creëren in de bouw. Verder stellen de nieuwe medewerkers van de Regieorganisatie GLB zich voor in de rubriek ‘Even voorstellen’.

Wij zien jullie graag donderdag 30 november op de Werkplaats in Kamerik!

Vriendelijke groeten van de medewerkers van de Regieorganisatie GLB

"Toenemende vergrijzing is een uitdaging voor het behoud van sociale cohesie op het platteland”

Op 30 november is er voor de tweede keer een Werkplaats voor mensen die dagelijks met de toekomst van de landbouw bezig zijn. Ellen Nauta is vanuit haar werk betrokken bij het onderwerp toekomstbestendige landbouw. Ellen geeft een korte reflectie op plattelandsontwikkeling en vertelt waarom zij 30 november als spreker en bezoeker aanwezig is op de Werkplaats.

"Toenemende vergrijzing is een uitdaging voor het behoud van sociale cohesie op het platteland”

“De vitaliteit van dorpen en dorpsgemeenschappen is cruciaal voor verduurzaming van de samenleving.”

Op 30 november is er voor de tweede keer een Werkplaats voor mensen die dagelijks met de toekomst van de landbouw bezig zijn. Roel During is onderzoeker aan de universiteit van Wageningen. Roel heeft in projecten rondom natuurinclusieve landbouw te maken met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Op de Werkplaats is Roel een van de sprekers.

“De vitaliteit van dorpen en dorpsgemeenschappen is cruciaal voor verduurzaming van de samenleving.”

“Jonge agrarische ondernemers zijn hard nodig om de bedrijven van de toekomst te ontwikkelen”

‘Leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland’. Dat is het thema  van de tweede Werkplaats op 30 november, voor mensen die dagelijks met de toekomst van de landbouw bezig zijn.  Wiggele Oosterhoff en Ron Methorst geven invulling aan een werkbank over generatievernieuwing.

“Jonge agrarische ondernemers zijn hard nodig om de bedrijven van de toekomst te ontwikkelen”

Stadsboerin Doetinchem finalist voor Europese prijs

Ellen Willems creëerde met Stadsboerin in Doetinchem natuur én een sociale, groene huiskamer. Het is een ontmoetingsplek geworden waar iedereen welkom is, op drie hectare land met moestuinen, een gezellige ontvangstruimte en een winkel.

Stadsboerin Doetinchem finalist voor Europese prijs

Beeld: Jan Ruland van den Brink

Jouw huis isoleren met vezelgewassen uit eigen streek?

Vezelgewassen hebben veel pluspunten, voor zowel akkerbouwers als veehouders. Ze passen goed bij de nieuwe waarderingsvorm van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Sinds 2022 stelt Building Balance alles in het werk om stabiele afzetketens voor deze gewassen te creëren in de bouw.

Jouw huis isoleren met vezelgewassen uit eigen streek?

Even voorstellen: nieuwe medewerkers bij de Regieorganisatie GLB

Regieorganisatie GLB is een nieuwe programmadirectie van het Rijk en de provincies en stuurt onder de paraplu van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het Nationaal Strategisch Plan (NSP) aan. Sinds de start op 1 januari 2023, is de organisatie flink gegroeid. Met deze rubriek stellen wij onze nieuwe medewerkers voor.

Even voorstellen: nieuwe medewerkers bij de Regieorganisatie GLB

Groen vlak met tekst even voorstellen, onze nieuwe collega's