Nieuwsbrief Netwerk Platteland april 2024

Beste netwerkpartner,

Je kunt je vanaf nu aanmelden voor de derde Werkplaats Netwerk Platteland op 30 mei: 'Groenblauwe diensten als (potentieel) verdienmodel voor landbouw en natuur'. Meld je meteen aan;  de aanmeldingen gaan ontzettend hard.
 


In deze nieuwsbrief
Je hebt nog 1 dag om te stemmen op de Nederlandse genomineerde projecten voor de EIP-AGRI Innovation awards. 

Samen met de RVO gingen we op bezoek bij kaasboerderij Remeker in Lunteren. En onze werkbank Innovatie EIP (European Innovation Partnerships) werd goed bezocht! 

Verder lees je in deze nieuwsbrief over de samenwerking met de RVO en over de totstandkoming van een nieuwe brochure over GLB subsidies. Ook lees je het verhaal van FruitMasters in Geldermalsen. Voor hen was de Sectorale interventie Groente & Fruit (SIG&F) reden om weer erkenning aan te vragen als producentenorganisatie.

Veel leesplezier!

Vriendelijke groeten van de medewerkers van de Regieorganisatie GLB

Op bezoek bij Remeker

Samen met collega's van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gingen we op bezoek bij kaasboerderij 🐮 Remeker in Lunteren. Erg inspirerend om het verhaal van Jan Dirk van de Voort te horen, hoe hij samenwerkt met de natuur en met de melk van zijn 90 Jersey koeien fantastische producten maakt.

Bekijk de video op LinkedIn

Werkbank innovatie EIP goed bezocht

Vanaf mei komen er weer verschillende European Innovation Partnerships (EIP) openstellingen aan, zowel provinciaal als landelijk. Om innovators in de landbouw hierover goed te informeren vond op 5 april in Lelystad de GLB Werkbank Innovatie EIP plaats. Ook was dit het eerste moment dat de onlangs gestarte EIP- projecten uit de eerste openstelling elkaar ontmoetten.

Werkbank innovatie EIP goed bezocht

mensen spreken voor een groep mensen

Nieuwe brochure geeft beter inzicht in regelingen en subsidies Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Welke subsidies en regelingen zijn er vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)? En waar kunnen mensen terecht voor het aanvragen? Om deze vragen te beantwoorden hebben de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Regieorganisatie GLB een online brochure gepubliceerd. Jeroen Nagel is senior adviseur kennis & innovatie bij de Regieorganisatie GLB. Jeroen vertelt over de meerwaarde en over de totstandkoming van deze brochure. 

Nieuwe brochure geeft beter inzicht in regelingen en subsidies Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

💡 Van onze partners

Binnen ons werk voor het GLB werken we samen met verschillende partners. Lees hieronder hun nieuws over gerelateerde ontwikkelingen en GLB-projecten.

👇🏼

Gebruik je Groen Kennisnet al?

Bekijk deze video van Groen Kennisnet. Daarin vertellen een boer, docent, adviseur en beleidsmedewerker in het kort waarvoor en op welke manier zij in hun praktijk Groen Kennisnet gebruiken. 

Bekijk de video van Groen Kennisnet op YouTube

Kennis op de kaart

Op veel plekken in Nederland wordt op demobedrijven, in projecten en via andere samenwerkingsverbanden praktijkonderzoek gedaan én kennis gedeeld. Dit draagt bij aan een toekomstbestendige landbouw. Als professional kun je veel leren van wat er bij jou in de regio gebeurt. De kaart van Groen Kennisnet brengt dit in beeld.

Kennis op de kaart