Werkplaats ‘Groenblauwe diensten als verdienmodel’

Hoe kunnen groenblauwe diensten, die gefinancierd worden uit het GLB, bijdragen aan versterking van de biodiversiteit in het landelijk gebied èn aan het verdienvermogen van boeren en boerinnen?

Werkplaats Netwerk Platteland

Datum: 30 mei 2024 | Tijd: 10.00u - 15.30u | Locatie: Wildlands Adventure Zoo (Raadhuisplein 99, 7811 AP Emmen)

Win-winsituatie: groenblauwe diensten als (potentieel) verdienmodel

Tijdens deze derde Werkplaats staat de vraag centraal hoe we van de uitdagingen rondom biodiversiteit in het landelijk gebied een verdienmodel kunnen maken dat zowel natuur en landschap, als het verdienvermogen van boerenbedrijven ten goede komt.

In werkbanken worden projecten/pilots uitgelicht die gericht zijn op het, in gezamenlijkheid, ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Agrariërs uit de betreffende projecten delen hun ervaring uit de boerenpraktijk.

Vragen over deze dag? Of wil je een bijdrage leveren?

Neem contact op met: