Nieuwsbrief Netwerk Platteland februari 2021

Beste netwerkpartner,

De lente is in aantocht, overal zie je het nieuwe leven, sneeuwklokjes en krokussen die tevoorschijn komen. Ook de website van Netwerk Platteland is eind vorig jaar vernieuwd. En nu dus ook de nieuwsbrief Netwerk Platteland in een nieuw jasje!

Er gebeurt veel rond kennisverspreiding in de landbouw. In maart staan er meerdere webinars gepland. Zo kunt u deelnemen aan verschillende webinars over kennisverspreiding. Let op de eerste start al aanstaande dinsdag! Maar u kunt zich nog aanmelden.

Daarnaast worden deze maand met een aantal partners vier webinars georganiseerd als onderdeel van de Leerreis Nutriëntenkringloop. Het is de bedoeling dat hierdoor communities worden gestart om kennis uit te wisselen, samen te voegen en zorgen voor doorstroming naar de praktijk.

Verder in deze nieuwsbrief o.a. artikelen over: geld dat beschikbaar komt voor de verlenging van het POP3, het werkplan Regiebureau POP 2021 en twee verslagen van Europese bijeenkomsten o.a. over het nieuwe GLB.

Wij wensen u veel leesplezier.

Vriendelijke groeten van de medewerkers van het Regiebureau POP