Nieuwsbrief Netwerk Platteland juni 2021

Beste netwerkpartner,

Als eerste willen we je wijzen op twee online activiteiten voor in je agenda:

  • het Kenniscafé Biodiversiteit in de landbouw op dinsdag 29 juni;
  • de Webinar Financieel-administratieve afhandeling POP-projecten op dinsdag 6 juli.

Meld je aan, als je geïnteresseerd bent!

Deze juni-editie van de nieuwsbrief biedt weer veel interessants. Zo lees je over de nieuwe versie van het Handboek voor POP3/POP3+ subsidieaanvragers en over kringlooplandbouw, die inmiddels als ontwikkelrichting op het netvlies van veel boeren, marktpartijen en overheden staat.

Ook zijn er twee Europese bijeenkomsten in juni geweest: de 20e meeting van de nationale plattelandsnetwerken in Europa en een bijeenkomst gericht op de invulling van het toekomstige GLB-netwerk.

Tot slot presenteren we met trots de infographic over de openstelling van de Jonge Landbouwers-regeling in 2020. De JoLa-regeling blijft populair. Opvallend is dat jonge boeren meer inzetten op een duurzamere manier van grondbewerking en onkruidbestrijding dan voorgaande jaren.

Veel leesplezier!

Vriendelijke groeten van de medewerkers van het Regiebureau POP

Handboek voor subsidieaanvragers POP3/POP3+

Het Handboek voor subsidieaanvragers POP3/POP3+ is herzien en uitgebreid, omdat het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) met 2 jaar verlengd is.

Handboek voor subsidieaanvragers POP3/POP3+

Links boerderij met rechts weiland en koeien

Toekomstige innovatie netwerken

Op 3 juni 2021 vond de Europese bijeenkomst “Preparing the CAP Strategic Plans – the role of innovation networking in the Member States” plaats. De bijeenkomst had tot doel om een gezamenlijk beeld te krijgen van de plek van innovatie binnen het GLB netwerk.

Toekomstige innovatie netwerken

Netwerkende mensen (beeld van mensen is alleen van de handen)

Openstellingen POP3+ in de schijnwerper

POP3+ is formeel van start gegaan. Regelmatig publiceren het Rijk en de provincies nieuwe POP3+ openstellingen op hun websites. Over een aantal openstellingen lees je hier.

Openstellingen POP3+ in de schijnwerper

Vitrine van bakkerswinkel met taart, quiche, enzovoorts

Hoogtepunten 20e NRN-bijeenkomst

Op 15 juni 2021 vond de voorlopig laatste bijeenkomst van de National Rural Networks (NRN) plaats. De 20e NRN-meeting stond voor een belangrijk deel in het teken van recente activiteiten rond de consultatie voor de Long Term Vison for Rural Areas (LTVRA/Langetermijnvisie voor Plattelandsgebieden).

Hoogtepunten 20e NRN-bijeenkomst

Beeldscherm met overzicht deelnemers NRN meeting

Jonge Landbouwers-regeling in 2020 opnieuw populair (mét infographic)

Tijdens de 6e openstelling van de Jonge Landbouwers-regeling (JoLa) in december 2020 dienden 611 jonge boeren en tuinders een aanvraag in om hun boerderij te verduurzamen voor een subsidiebedrag van 10,5 miljoen euro.

Jonge Landbouwers-regeling in 2020 opnieuw populair (mét infographic)

Jola Infograhic 2020 Homepage formaat
Beeld: ©Regiebureau POP

Kringlooplandbouw krijgt handen en voeten

Kringlooplandbouw staat inmiddels als ontwikkelrichting op het netvlies van veel boeren, marktpartijen en overheden. Het komt nu aan op de uitwerking.

Kringlooplandbouw krijgt handen en voeten

Lammetjes in de wei met bomen op de achtergrond