Nieuwsbrief Netwerk Platteland oktober 2022

Beste netwerkpartner,

In de oktober-editie van de nieuwsbrief lees je over de lezingen die het Regiebureau POP organiseert in kader van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Tijdens elke lezing komt er een ander thema aan bod. Je vindt de lezingen in onze agenda op de website Netwerk Platteland. Deelnemen kan!

Ook lees je over de indiening van het NSP bij de Europese Commissie. Het NSP beschrijft hoe Nederland vanaf 2023 invulling geeft aan het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Verder is er een bericht over de negende Rural Networks’ Assembly en de lancering van het nieuwe CAP Network die in Brussel plaatsvonden. Je leest ook over de internationale conferentie ‘It’s time to fly’. De conferentie was georganiseerd door het Regiebureau POP, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het European Network for Rural Development (ENRD).

Tot slot is er een bericht over de Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid op 7 oktober. BO Akkerbouw, Topsector Agri & Food en Regiebureau POP organiseerden de bijeenkomst met als thema ‘Geïntegreerde gewasbescherming in de versnelling’.

Veel leesplezier!

Vriendelijke groeten van de medewerkers van het Regiebureau POP

Bodemprojecten in POP3

In ongeveer 90 POP3 innovatie- en kennisverspreidingsprojecten wordt gewerkt aan de bodem. In onderstaande tabel is dit voor de beide maatregelen uitgesplitst in een zestal subthema’s. Daarnaast is als voorbeeld een samenvatting van het eindresultaat van enkele POP3-projecten opgenomen.

Bodemprojecten in POP3

Man met schop aan het scheppen in de grond

Meld je aan voor lezingen over GLB 2023-2027!

Op dinsdag 11 oktober 2022 was de aftrap van een reeks lezingen over het nieuwe Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Tijdens elke lezing komt er een ander thema aan bod. De lezingenreeks is bedoeld voor alle beleidsmedewerkers van het Rijk, de provincies en waterschappen die hier meer over willen weten.

Meld je aan voor lezingen over GLB 2023-2027!

Groen landbouwvoertuig wat strepen trekt in de bruine landbouwgrond

De internationale conferentie ‘It’s time to fly’

De internationale conferentie ‘It’s time to fly’ heeft op 20 en 21 september 2022 plaatsgevonden. De conferentie is georganiseerd door het Regiebureau POP, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de European Network for Rural Development (ENRD). Tijdens de conferentie vond de 23e NRN meeting (National Rural Networks meeting) plaats en tegelijk ook de ENRD bijeenkomst GBA (groenblauwe architectuur).

De internationale conferentie ‘It’s time to fly’

Panel aan mensen zittend op podium voor groot beeldscherm

Lancering CAP Network en de Rural Networks’ Assembly

Het CAP Network is het nieuwe ondersteuningssysteem voor GLB-netwerken op Europees niveau. Het CAP Network combineert het European Network for Rural development (ENRD), met het netwerk European Innovation Partnership (EIP-AGRI) en de Monitoring & Evaluation Helpdesk voor plattelandsontwikkeling.

Lancering CAP Network en de Rural Networks’ Assembly

Stapel witte, papieren blokken met tekst CAP Network

Geïntegreerde gewasbescherming is complexe puzzel met ontbrekende stukjes

Geïntegreerde gewasbescherming is complex en kennisintensief. Met beschikbare kennis, techniek en middelen is het nu nog ondoenlijk om rendabele teelten te realiseren. Er ontbreken puzzelstukjes en telers hebben ondersteuning nodig om de puzzel steeds opnieuw te leggen. Dit beeld was een gedeelde conclusie bij de Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid.

Geïntegreerde gewasbescherming is complexe puzzel met ontbrekende stukjes

groep mensen kijkend naar presentatiescherm in vergaderruimte

Nederland dient GLB Nationaal Strategisch Plan in bij de Europese Commissie

Nederland heeft met de Europese Commissie een akkoord bereikt over het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Dit NSP beschrijft hoe Nederland vanaf volgend jaar invulling geeft aan het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Nederland dient GLB Nationaal Strategisch Plan in bij de Europese Commissie

Bloemenveld met wolkenlucht