Nieuwsbrief Netwerk Platteland mei 2021

Beste netwerkpartner,

Een diverse nieuwsbrief deze keer! Als eerste roepen we je op om alvast de Landelijke LEADER-dag in je agenda te noteren. Die vindt plaats op 21 oktober 2021 op verschillende locaties verspreid door Zeeland.

Je leest over een bijeenkomst over nieuwe samenwerkingsinitiatieven in Europees verband, georganiseerd door het Europese Netwerk Platteland (ENRD) en over een scenariostudie voor de kalverhouderij. Ook brengen we subsidieregelingen onder de aandacht vanuit het Rijk en de provincies.

Tot slot willen we je erop wijzen dat de vacature van directeur Regiebureau POP vacant is. Ben je open, inspirerend en verbindend? Kijk je ernaar uit om coachend leiding te geven aan de medewerkers van het Regiebureau POP? Solliciteer dan vóór 16 juni a.s. Wij kijken uit naar veel reacties!

Veel leesplezier!

Vriendelijke groeten van de medewerkers van het Regiebureau POP

Vacature directeur Regiebureau POP

De functie van directeur van het Regiebureau POP is vacant. Ben je open, inspirerend en verbindend? Heb je kennis van Europese subsidies en ervaring met samenwerken in brede netwerken? Heb je een passie voor het platteland en de natuur? En, niet onbelangrijk, heb je ervaring als directeur of leidinggevende bij het Rijk of een provincie? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Vacature directeur Regiebureau POP

Water met grasrand met, op de achtergrond, koeien die een brug oversteken

Openstellingen POP3+ onder de aandacht

POP3+ is formeel van start gegaan. Regelmatig publiceren het Rijk en de provincies nieuwe POP3+ openstellingen op hun websites. Over een aantal openstellingen lees je hier.

Openstellingen POP3+ onder de aandacht

Platteland in de Hollandse Flevopolder met straal water van watersproeier

Vooraankondiging: landelijke LEADER-dag 2021

De landelijke LEADER-dag 2021 vindt plaats op donderdag 21 oktober in Zeeland en wordt georganiseerd door de LEADER-gebieden Zeeuws-Vlaanderen en Midden- en Noord-Zeeland, de Provincie Zeeland en het Regiebureau POP. De dag heeft als thema “met LEADER in transitie”. Je bent van harte welkom om deel te nemen!

Vooraankondiging: landelijke LEADER-dag 2021

Kaart van Zeland met LEADER projecten

Samenwerken binnen het Europese Plattelands netwerk

Op 4 mei 2021 vond de “ENRD Workshop for NRNs on Working together Linking Rural Networks” plaats. In deze workshop werden nieuwe samenwerkings-initiatieven in Europees verband verkend. Een start voor samenwerking kan relatief simpel zijn en beginnen bij informele contacten waarbij men elkaar beter leert kennen en ervaringen kan uitwisselen.

Samenwerken binnen het Europese Plattelands netwerk

Een afbeelding van de Zoom-sessie met een deel van de deelnemers aan de workshop
Beeld: ©ENRD

Scenariostudie kalverhouderij en de rol van POP

Onlangs heeft minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Kamerbrief over Scenariostudie Kalverketen aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. De scenariostudie onderzoekt welke veranderingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de diergezondheid en het dierenwelzijn in de kalverhouderij en het verminderen van het antibioticagebruik. Om de scenario’s in de praktijk te testen is het de bedoeling dat pilots vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) worden opgezet.

Scenariostudie kalverhouderij en de rol van POP

Kalverhok